Gunnar Wallin, Sverige

”Skapa företagskultur där drivkraften & kreativiteten ligger hos medarbetarna”

Team som präglas av tillit och öppenhet i kommunikationen vågar diskutera det som ligger i vägen för verkligt ansvarstagande och motivation.  då skapas verklig framgång. Jag verkar för att skapa företagskulturer där drivkraften och kreativiteten ligger hos medarbetarna och där behovet av samarbete, autonomi och mening kommer till uttryck i verkligt värdeskapande arbete. Det kräver chefer med hög medvetenhet och prestigelöshet och som har förmåga att se sina medarbetare och utveckla sina team.

Jag har en bakgrund som chef och ledare inom teknikutveckling och innovation och började inom konsultbranschen 2007. Uppdragen har främst handlat om att utveckla ledarskapet  i organisationer mot en önskad kulturförflyttning och med tydlig koppling till strategiska mål. För mig är det viktigt att bidra till utveckling och lärande som skapar djupare förändring hos var och en. På så sätt kan jag bidra till en verklig förändring inom organisationer. En ökad medvetenhet i ledarskapet är viktigt där den traditionella synen på chef och medarbetare utmanas, där ledarskapet hos både chef och medarbetare blir tydligt.

Ett specialområde för mig är konflikthantering, där personliga motsättningar påverkar människors förmåga att samarbeta, eller ger upphov till ett dåligt arbetsklimat. Där ligger ofta nyckeln till värdefullt personligt växande och radikala förbättringar i produktivitet.

Gunnar Wallin
Partner i Gaia Leadership sedan 2015