Fredrik Lindblad, Sverige

”Framgångsrika ledare mår bra och skapar bestående resultat”

Jag tror på viljan hos varje individ att göra något bra och att bidra; att varje människa är en ledare. Det börjar naturligtvis med dig själv och min erfarenhet är att allt hänger ihop; tanke, känsla och handling. I mitt arbete som ledarskapskonsult och coach lägger jag fokus på det du och din organisation vill uppnå – det friska och stärkande ledarskapet.

Under mina år som chef och ledare har vikten av att nå målen i tid och skapa resultat, samtidigt som medarbetarna mår bra och trivs, blivit väldigt tydliga. Detta är framgångsrikt ledarskap för mig. Kombination av struktur och kultur; resultat och individ ger sådant framgångsrikt ledarskap. Jag hjälper dig förena dessa delar, så att du uppnår bestående resultat.
Närmast kommer jag från utbildningsbranschen där jag varit VD för Medborgarskolan i åtta år. Dessförinnan har jag arbetat som managementkonsult inom Ernst & Young Management Consulting och Capgemini och som ekonomichef. Under 2009-2012 utbildade jag mig också till samtalscoach och organisationskonsult vid Humanova.

Människan vill se mening i det hon gör och hon vill förstå. Jag tror också att ett av människans djupaste behov är att bli sedd. När vi tillsammans skapar förutsättningar för detta kommer organisationen generera fantastiska resultat; både ekonomiskt och mänskligt.
Detta är en av anledningarna till att jag jobbar på Gaia Leadership; att få bidra till bättre ledarskap tillsammans med intressanta kunder och kolleger med djup och bred erfarenhet. Om du tänker som du alltid gjort får du det du redan har – jag hjälper dig tänka i nya banor, utmanar ditt ledarskap och hjälper dig att ta dig längre!

Fredrik Lindblad
Partner i Gaia Leadership sedan 2014