Eva Wathén, Sverige och Finland

Anme972

 

Som tredje generationens familjeföretagare har jag över 20 års erfarenhet i olika roller i Koskisen Group i Finland. Jag känner väl till både de möjligheter och de utmaningar rollkumulering kan föra med sig. Jag förstår känslornas betydande roll i beslutsfattningsprocesser i familjeföretagen.Förändringar av olika slags förekommer kontinuerligt i alla slags företag. Familjeföretag står dessutom inför speciella utmaningar under generationsskiften och när plötsliga händelser som dödsfall eller skilsmässor av familjemedlemmar inträffar. Ofta är utomstående stöd i olika former avgörande för att företagare ska komma vidare med sin vardag. Jag har erfarenhet både som kund och som konsult av dessa situationer.

Jag citerar gärna författaren Tolstoy i sin bok Anna Karenina :” Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way.” Tolstoy försökte med detta säga att varje lyckligt äktenskap förutsätter framgång i ett antal nyckelfrågor. Familjeföretagare är också alla olika. Min passion är att hjälpa och stödja företagare så att så många som möjligt har en lycklig vardag, oavsett nyckelfrågorna och utmaningar de står inför.
Jag har varit med i ledarutvecklingsprogram av nyckelpersoner i familjeföretagen, först och främst nyckelpersoner som inte tillhör kärnfamiljen. Jag har fått mycket positiv feedback av dessa program tack vare min breda erfarenhet och genuint intresse i frågan. Dessutom är jag certifierad ACC-coach enligt ICFs standard och har erfarenhet av först och främst individuell coaching på olika organisationsnivåer. Mina kunder beskriver mig som coach med stark närvaro. Jag blir lätt inspirerad av tydliga mål och regelbunden återkoppling. Min motto är ”Från människan till människan”, holistiskt och respektfult Jag har även mentorerat många nya företagare, och blivande kvinnliga chefer

Jag besitter en helhetssyn kryddad med entreprenörsanda. I förändringsprocesser jobbar jag som bäst i situationer där det krävs energi och stimulation och hjälper gärna till med att hitta nya alternativa sätt att tackla eventuella utmaningar. Förändringar möjliggörs med rätta människor på rätta platser. Min passion är att hitta dessa personer och ge dem bästa stöd till framgång.
Jag grundade Koskisen Skandinavia i Sverige och lyckades från start skapa en framgångsrik försäljningsenhet.

Mina 15 år i Sverige var mycket lärorika, både yrkesmässigt och på ett personligt plan. Frågor relaterade till kundarbete, försäljning, marknadsföring och hållbarhet har jag konkret erfarenhet av och de ligger nära mitt hjärta. Jag har också flera års erfarenhet av styrelsearbete både i affärslivet och på förbundsnivå.
Jag tror starkt på intuitionens kraft, emotionell intelligens och positivt tänkande. Jag är fascinerad av processen där var och ens potential maximeras.

Eva Wathén
Partner i Gaia Leadership