Eva Ohlsson, Sverige

”Jag vill arbeta i ögonhöjd med dig”.

Jag har en bakgrund som VD och ledare för kunskapsintensiva organisationer. Jag har studerat juridik, ledarskap och beteendevetenskap och har skaffat mig erfarenhet av praktiskt ledningsarbete och komplexa utmaningar, ofta i internationella miljöer.

Idag är jag ledarskapskonsult, personlig coach och verksamhetsutvecklare och arbetar med att få individer, grupper och organisationer att se nya möjligheter för att skapa resultat långt utöver sina förväntningar. Jag leder mastersprogram i ledarutveckling, är personlig coach, arbetar med ledningsgruppsutveckling och större transformationsprogram. Under åren har jag certifierat mig i en rad verktyg och metoder, t ex SDI, Insights, MBTI, Response 360, SLOT, Gaia Profilen och utbildad coach på PCC-nivå.

Mitt mål är att se till att du lyckas. När jag arbetar är lust och humor, synliggörande av din och din omgivnings förmåga och storhet, balans mellan struktur och kultur, utmaning och uthålliga resultat viktigt. Mitt förhållningssätt är att arbeta i ögonhöjd med dig där vi gemensamt bidrar med vår erfarenhet, kunskap och det vi ser. Syftet är att skapa nya insikter och verklig klarhet kring det du eftersträvar, den verklighet som råder och den väg som förändrar din framtid. Med mindre energi kommer du åstadkomma större utfall på de arenor där du verkar.

Eva Ohlsson
Partner i Gaia Leadership sedan 2008