Elisabeth Ahremark, Sverige

”Mötet med ledaren i en annan människa är samtidigt ett möte med ledaren i dig”

Mötet med ledaren i en annan människa är samtidigt ett möte med ledaren i dig. Ett genuint möte frigör tankar och idéer, skapar delaktighet och sammanhang och ger de perspektiv vi behöver för att leda. Därför arbetar jag sedan många år med att facilitera möten där ledare får formulera sig kring sina utmaningar, framgångar och lärdomar – och berikas av reflektioner från varandra. Processerna som uppstår frigör energi, kreativitet och potential oavsett om mötet består av individuell coachning eller processer i grupp.

Att mötas hjälper oss också se hur många likheter som finns när vi brottas med livets utmaningar.

På Gaia Leadership har jag dessutom hittat en modell för den ledarfilosofi som genomsyrat mitt konsultarbete de senaste tio åren; det offensiva ledarskapet. Det som utgjort ryggraden i mitt arbete hittar jag här som modell – en fantastiskt inspirerande känsla! Jag ser fram emot att få ta del av tankarna bakom modellen och samverkan med alla som varit med och skapat den.

I detta nya sammanhang vill jag fortsätta hjälpa ledare bidra till sina verksamheters mål och kultur. Med min långa erfarenhet av att både vara chef och konsult inom kommunikation och ledarutveckling är det tydligt hur dessa olika dimensioner behöver hänga ihop, samverka och berika varandra. Efter att ha coachat drygt 700 ledare vet jag vilken potential som kan frigöras!

 

Elisabeth Ahremark
Partner på Gaia Leadership sedan 2015