Catharina Axling, Sverige

”Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk”

Det roligaste jag vet är utveckling! De senaste 20 åren har jag huvudsakligen arbetat med utveckling av individer, grupper och organisationer, både som chef och konsult.

”Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk”. Det betyder att alla i organisationen måste ta sitt ansvar och vara sitt bästa jag. Är du ditt bästa jag på din arbetsplats? Får du använda dina kompetenser och styrkor och ditt engagemang? Är dina medarbetare och kollegor sitt bästa jag? När alla medarbetare i organisationen är på rätt plats och arbetar med det de drivs av och trivs med, levererar organisationen på topp!

Hur tar vi oss dit? Varje medarbetare behöver hitta sina drivkrafter och vad som motiverar dem. Som ledare stöttar du dina medarbetare i det arbetet. Det är en enorm kraft i organisationen när var och en identifierat sina drivkrafter och syftet med varför de arbetar just där. Då kan ni tillsammans leverera magi!

Jag har arbetat i små och stora organisationer, såväl privata som offentliga. Jag är van att snabbt sätta mig i nya miljöer och kulturer. Med min nyfikenhet och vilja att förstå just dig och din organisation, min lyhördhet och integritet stöttar jag er på er förändringsresa att locka fram ledaren i varje medarbetare!

Catharina Axling
Partner i Gaia Leadership sedan 2015