Berne Landgren, Sverige

”Jag vill vara ett tryggt och personligt bollplank när det bränner till”

Jag har som ledare i stora omställningar upplevt många laddade ögonblick. Hur får jag medarbetarna att se igenom de närmaste svårigheterna och våga tro på de långsiktiga möjligheterna? Hur bygger jag upp deras tillit till sin egen förmåga och få dem att ta ansvar för sin egen och helhetens utveckling?

2000 lämnade jag Telias ledning, efter att ha verkat som förändringsledare under en av företagets största förändringar – börsintroduktionen. Sedan dess har jag engagerat mig i förnyelseprocesser och utvecklingsprogram i stora som små verksamheter – som coach, mentor och stöd åt enskilda ledare och ledningsgrupper på alla nivåer.

Jag har lätt för att entusiasmera och backa upp människor i både med- och motgång. I mitt arbete är det viktigt att identifiera mig med och agera helt nära den verksamhet jag stödjer – nästan som om jag vore anställd i den. Genom min egen erfarenhet av ledarskap vill jag vara ett tryggt och personligt bollplank när det ”bränner till”.

Att skapa förutsättningar för enskilda ledares personliga utveckling – var för sig och i grupp – är centralt i mitt arbete. För mig är det självklart att helhetens utveckling är resultatet av de enskilda individernas växt och att all yttre tillväxt föregås av den inre. Det senare gäller såväl för individen, som för gruppen och hela organisationen.

Berne Landgren
Partner i Gaia Leadership sedan 2006