Åsa Severed, VD

”Bra samspel ger både resultat och glädje i förändringsarbetet”

Jag är övertygad om att alla människor vill prestera i sitt arbete oavsett om det gäller att nå sina mål eller känna att man gör nytta och bidrar till något meningsfullt.
Med en mycket osäker och föränderlig omvärld, stora strukturförändringar och krav på snabba resultat, ställs nya krav på individen och ledarskapet för att uppnå resultat med förändringsarbete.
Mål och strategier krävs, men när resultaten förväntas komma snabbt, måste varje person vara sin egen ledare för att kunna prestera och bidra till helheten. För långsiktig utveckling krävs en miljö som gör det enkelt att göra rätt saker rätt, samtidigt som misslyckanden tillåts, kulturen blir allt viktigare i ett snabbt förändringstempo. En hög förändringstakt kräver också mycket kommunikation för att alla ska förstå helheten och sin egen roll.

Jag har lång erfarenhet från förändringsarbete både vad gäller tillväxt och neddragningar från mina 30 år inom näringslivet. Mina erfarenheter är både från vad som har fungerat bra och även exempel på när det inte fungerat tillfredsställande eller varför resultaten uteblivit. Under mina år på TV4 lärde jag mig vikten av kommunikation i bransch i förändring, där färre människor skall göra mer innehåll på flera plattformar samt hur det är att driva en säljkår mot tillväxt i en föränderlig värld.

I mitt arbete som ledarskapskonsult på Gaia Leadership vill jag bidra till våra kunders prestationer och långsiktiga framgång genom min erfarenhet och mitt starka engagemang.
Detta gör jag idag genom att arbeta med organisations/verksamhet och ledarutveckling samt coaching i organisationer med förändringsbehov.

Åsa Severed
Partner i Gaia Leadership sedan 2015