Anna Wilhelmsson, Sverige


”Hållbart ledarskap vilar på ett intresse för självkännedom och egen utveckling”

Den stora ynnesten med att arbeta som ledarskapskonsult och coach på Gaia Leadership är att jag varje dag får möta er kunder mitt i er dröm om och idoga arbete för utveckling, förändring och framgång.

Jag har en bakgrund som chef och ledare inom kulturbranschen och har i repetitionslokaler, i styrelserum och på ledningsgruppsmöten sett vilka resultat som kan skapas genom att väcka, fånga och rikta människors kreativitet och lust. Jag har också upplevt vad som händer när ogenomtänkt ledarskap eller dåliga förutsättningar skapar motsatta krafter.

På Gaia Leadership har vi utgångspunkten att varje människa är en ledare. Och just genom att låta människor komma i kontakt med sin drivkraft och sin kreativitet ser jag att det egna ledarskapet kan blomma. Jag har i flera år varit kund hos Gaia Leadership och vet att här finns ett perspektiv och en filosofi som bidrar just till detta.

Framgångsrikt och hållbart ledarskap vilar, som jag ser det, på ett intresse för självkännedom och egen utveckling. På detta sätt kan du som ledare behålla din nyfikenhet och öppenhet inför andras idéer, förmågor och perspektiv. Denna lyhördhet såväl inåt som utåt behöver självklart länkas nära samman med en vakenhet inför uppdraget eller affärsidén, ett fokus på resultat och effektivitet.

Hur går det till då? Jag ser att ett steg som ger resultat är att lägga mer tid på reflektion. Och att också vara förlåtande mot sig själv när man inte når hela vägen. Ett annat steg kan vara att ta kontakt med mig på Gaia Leadership. Det ser jag framemot!

Anna Wilhelmsson
Partner i Gaia Leadership sedan 2015