Anders Fredriksson-Platoff, Sverige

”Det handlar om att skapa harmoni mellan det hårda och det mjuka”.

Stridspilot, managementkonsult, VD och nu ledarskapskonsult på Gaia Leadership – under min karriär har jag byggt upp en bred erfarenhet om vad som ledarskapsmässigt fungerar och inte fungerar i olika situationer.

Som förändringsledare och konsult har jag, under snart femton år, drivit en mängd projekt i olika branscher. Jag vill beskriva mig själv som driven, strukturerad och engagerad. Fast jag är resultatfokuserad, pådrivande och utmanande vill jag aldrig förlora känslan för människan. I mitt arbete med att få saker att hända är glädje, humor och det lustfyllda viktigt.
Jag började som stridspilot i flygvapnet i slutet på 80-talet där jag genomgick Sveriges kanske mest omfattande utbildning inom självkännedom och grupputveckling. I mitten på 90-talet tog jag som flygofficer en civilingenjörsexamen på KTH och när jag senare avslutade min officerskarriär som kapten i flygvapnet började jag som managementkonsult på Ernst & Young Management Consulting.

2003 fick jag möjligheten att mycket konkret förändra en verksamhet då jag som VD fick uppdraget att åstadkomma en klassisk ”turnaround” på ett företag i verkstadsindustrin.
Sedan 2007 är jag partner på Gaia Leadership och stödjer idag chefer och ledningsgrupper mot långsiktiga förbättringar inom ledarutveckling, förändringsledning, styrning och organisationsutveckling. Mitt arbete innehåller individuell coaching, grupputveckling men även projektledning av större förändringsprogram.

För mig är en central del av ett framgångsrikt ledarskap att skapa harmoni mellan ”det hårda” och ”det mjuka” –mellan struktur i form av strategier, styrmodeller, affärsplanering och kultur i form av ledarskap, förändringsledning och kulturutveckling. Min övertygelse är att det ”hårda” aldrig kan fungera utan det ”mjuka”, men att det ”mjuka” utan det ”hårda” kan fungera – åtminstone ett tag!

Anders Fredriksson-Platoff
Partner i Gaia Leadership sedan 2008