Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är chefens viktigaste resurs för att åstadkomma resultat. Vår erfarenhet är att uthålliga resultat skapas när verksamhetens struktur stödjer och stöds av en stark och väl förankrad kultur. Alltför ofta saknas koppling mellan vackra ord och formuleringar och sättet att driva verksamheten. Vi vet att kultur och struktur måste vara i balans för att en organisation ska vara framgångsrik. Individen, kulturen, processerna och organisationen, behöver utgöra en stark helhet för att en organisation ska växa och utvecklas.

Vi vänder oss till ledningsgrupper inom privat och offentlig sektor. Vår modell bygger på en kombination av seminarier och individuell coaching – där allt sker med en stark koppling till kundens affär och verksamhet. Välkommen att kontakta oss: info@gaialeadership.com