Coaching

Som coacher är vi utbildade och certifierade inom flera system och nivåer, t.ex. på ACC och PCC-nivå inom International Coaching Federation (ICF).  Vi har som din coach själva suttit i diverse chefspositioner med operativt ledaransvar och som VD och GD.

Din coach stödjer dig att uppnå personlig och organisatorisk framgång. Som en av nordens största coachföretag kan du hitta rätt coach för just dig. Tillsammans med din coach definierar du såväl mål och syfte med coachingen som konkret upplägg och praktiska förutsättningar. Välkommen att kontakta oss: info@gaialeadership.com