Frukost om vinnande team

Den 6 november 2013 genomförde Mattias Seger och Karla Sahlin frukostseminarium med temat vinnande team.

Seminariet inleddes med att ställa frågan: Vad betyder och innebär det att vara vinnande, att vinna och att vara en vinnare. Googlar vi på det så hittar vi definitioner som handlar om att kamma hem en vinst, att segra och besegra. Alltså ha tur i spel eller besegra en motståndare.

Inom prestationspsykologin är svaret större än så. Där handlar det om känslan av att vinna utifrån den egna prestationen oavsett utmaning. Alltså inte frågan om att besegra andra eller jämföra sig med andra, utan snarare att vara mästerlig. Då hamnar vi också nära begreppet flow, alltså ett tidlöst tillstånd där vi fullkomligt går upp i skapande utan medvetenhet om oss själva.

Vi menar att vi är i kontakt med det vi vill åstadkomma. Utmaningen blir en nödvändighet som förlöser vår prestation.

Tittar vi på ordet vinnande så innebär det alltså ett pågående tillstånd av att segra, just nu. Och nu. Och nu. Det vill säga ett hållbart tillstånd – ett tillstånd där vi över tid skapar i harmoni med de sammanhang vi verkar i – verksamheten, teamet, samhället och mig själv, över tid. Hållbart. Om inte så kommer det vinnande tillståndet förr eller senare att upphöra.

När vi vinner så växer vi som människor och blir redo för att nästa uppgift. Vinnande individer, team och verksamheter är alltså skickliga på att hållbart övervinna utmaningar ofta.

Hur hänger då det här ihop med mål och resultat. Inom prestationspsykologin så är så klart förväntade resultat en central del. Samtidigt är resultat alltid en konsekvens av något annat. Av aktiviteter. Vi skapar alltid resultat på någon nivå. Det som avgör om vi är vinnande är alltså hur ofta vi skapar förväntade resultat, och hur starka de är. Det här är kärnan i det vinnande teamet:

1. För att hantera utmaningar och skapa förväntade resultat så behöver vi en väl definierad process. För att lyckas med processen behöver vi utföra goda prestationer. För att lyckas med prestationer behöver vi befinna oss i en god känsla. När vi har förväntningar, känner glädje, intresse, tillit och stolthet – ja då presterar vi som bäst. Då skapar vi förväntade resultat. Hos individ och team.

2. Det är viktigt att vi ständigt lär oss att skapa förutsättningar för goda resultat. Processer utvecklas och förfinas, förmågan ökar, förmågan att försätta oss i goda tillstånd ökar, vårt förhållande till lärande utvecklas och förmågan att lära ökar. Hos individ och team.

3. Det finns också en tidsdimension. För att lyckas över tid behöver vi skapa resultat ofta. Att anta utmaningar och övervinna dom ofta. Det handlar om att möta utmaningarna och att fatta beslut. Vinnande team lever inte på gamla meriter. Då har teamet lämnat det vinnande tillståndet. Eftersom vi strävar efter ett tillstånd så finns det alltid utmaningar att övervinna och åtgärder att vidta.

4. Vi kommer att misslyckas och falla. Verkligheten är inte helt förutsägbar eller kontrollerbar. Vi gör missbedömningar, omvärlden förändras, det uppstår olika former av störningar, vi möter övermäktigt motstånd, det visar sig att vi inte står tillräckligt rustade, vi drabbas av sjukdomar och ohälsa. Vi som team blir attackerade. Och ibland betyder det att vi tappar fäste och faller. Då gäller det att vara resilenta och resa oss igen, att vara flexibla och anpassa oss. Att skapa energi på nytt.

5. Vi som ledare hanterar dessa frågor genom mentala färdigheter – färdigheter att hantera fokus, anspänning, störningar och krav. Att hantera vårt självförtroende, vår motivation och våra mål. Är vi som ledare och team skickliga på att hantera dessa färdigheter blir vi och våra team vinnande – vi blir hållbara och växer – tåliga, uthålliga och resilenta.

Det vinnande teamet har förmågan att använda mentala färdigheter för att skapa hållbara resultat.
Vi skapar då hållbara resultat.

Vill du se bilderna som visades på frukosten klicka här Vinnande team sammanfattning
Vill du se filmen om frukosten klicka här

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer