Världen förändras allt långsammare!

Många hävdar att människans tillvaro blivit allt mer komplex. Dessutom menar många att tempot och förändringstrycket konstant ökar – globalt såväl som lokalt. Själv har jag funderat en tid om detta verkligen kan stämma, eller om upplevelsen bygger på en social konstruktion – skapat av den nutida människan. Medicinhistorikern Karin Johannisson påvisade bland annat ett fenomen hon benämnde ”sekelskiftessjukan”. Begreppet innebar att människor vid just sekelskiften verkade bli särskilt sjuka. Hon beskrev att när vi gick från 1800- till 1900-tal led många män och kvinnor av ”svaga nerver”. Fenomenet var särskilt vanligt hos höga manliga chefer i arbetslivet, något man helst inte talade om eftersom det gick emot det moderna maskulina idealet. Vid det senaste sekelskiftet uppstod ett nytt fenomen som gjorde människor sjuka, det kallades ”burn-out” eller ”utbrändhet”. Båda tillstånden var egentligen identiska och kopplades till att samhället gick allt fortare, blev mer komplext och allt svårare för människor att manövrera.

Kan det vara så att människan genom världshistorien alltid upplevt att det liv som levs går allt fortare och att tillvaron förändras i allt snabbare takt. Vi har ju trots allt funnits på planeten i sex miljoner år och de senaste 200 000 åren som moderna människor med ungefär samma uppsättning förmågor vi besitter idag. Så varför skulle upplevelsen av dagens förändringstakt vara unik? Den frågan har jag gått och klurat på ett tag och tänkte att jag skulle söka fakta i frågan. Det vill säga om den tidsperiod vi lever i just nu är unik eller inte utifrån det förändringstryck vi upplever?

Professorn i sociologi Douglas S. Massey har bottnat frågan och presenterar ett par häpnadsväckande fakta i artikeln A Brief History of Humans Society: The Origin and Role of Emotion in Social Life (2001). För det första visar han att det har fötts fler människor de senaste 200 åren än det gjort någonsin tidigare i världshistorien. För det andra har människan urbaniserats i rasande takt. År 2007 passerades ett unikt tal, då nådde vi en ”tipping point” där det för första gången i mänsklighetens historia lever fler människor i städer än på landsbygden. Och det går fort – för 200 år sedan levde fem procent i städer! För det tredje och fjärde saknar de senaste 200 årens ekonomiska och teknologiska utveckling motstycke. Aldrig tidigare har människan på så kort tid utvecklat ny avancerad teknologi och ekonomiska modeller. Vi har bland annat gått från oxar och plogar, via ångkraft och olja, till mikrodatorer och internet. För det femte har den kognitiva utvecklingen exploderat. Idag är hundra procent av västvärldens befolkning läs- och skrivkunniga och i övriga världen 80 procent. För 200 år sedan var det 50 respektive 20 procent. En av konsekvenserna är att vi idag lever i ett socialt sammanhang där det rationella och logiska är överordnat det emotionella.

Utifrån ovan fakta kan man lätt hävda att vi lever i en extrem tillvaro och i förhållande till vår egen evolution är den till och med exceptionell. Människan har levt som jägare och samlare i 300 000 generationer, som jordbrukare i 500 generationer, som industrialister i nio generationer och slutligen som post-industrialister i en generation!

För att klara av denna dramatiska förändring behövs nya lösningar som vi idag ännu inte är medvetna om. Albert Einstein myntade insiktsfullt: ”we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”. Det vill säga att var och en av oss behöver utveckla en högre medvetande- och kunskapsnivå. Ett arbete vi behöver göra i samarbete med varandra. Världen förändras allt långsammare – inte!

Eftersom jag och min kollega Mikael Malmgren båda två brinner för dessa viktiga frågor erbjuder vi nu ett splitternytt tvådagars utvecklingsprogram – Gaia Change Maker – för alla som vill bli bättre på att leva och verka i en värld som konstant förändras. Programmet ger dig bland annat djupare självkännedom och ökade förutsättningar att påbörja eller fortsätta resan mot högre utveckling och ett mognare ledarskap. Om du blir nyfiken läs gärna mer och anmäl dig här. Kursstart är redan 7-8 juni och platserna är begränsade.

Jonas Dahl
Partner, Gaia Leadership

Mobil: +46 (0)70-761 66 01
Epost: jonas.dahl@gaialeadership.com

 

Referenser:

Massey, D. S. (2002). A brief history of human society: The origin and role of emotion in social life. American Sociological Review, 67(1), 1.

 

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 532

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer