Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag, myndigheter, kommuner och idéburna organisationer. I varje beslut ingår och speglas värderingar. Därför är frågan inte om vi ska ha eller inte ha en värdegrund, utan om den är omedveten och outtalad, eller medveten och kommunicerad, och om den efterlevs d.v.s. speglas i våra handlingar. I en medveten värdegrund inkluderas också ofta en människosyn och en genomtänkt syn på samhället. Alla dessa pusselbitar påverkar och genomsyrar verksamhetens kultur och arbetssätt. Genom att tydliggöra dem får man både en bild av sitt nuläge och en gemensam, inspirerande och utmanande inriktning mot framtiden. Flera studier pekar på sambandet mellan ett kontinuerligt värdegrundsarbete och en högre grad av effektivitet, resultat och en mer meningsfull arbetsmiljö.

Välkomna till vårt samtal i Almedalen den 6 juli 2017 på Korsgatan 4 i Visby!
Mer info: Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Mia Öhrn och Lennart Koskinen, partners på Gaia leadership introducerar här gästerna som medverkar.

Är du intresserad av att ta del av läsning på temat? Ladda gärna ner vår nyskrivna guide/white paper av Lennart Koskinen: Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin? PDF

Frågor?
Kontakta gärna oss!
Johanna Höglund, Partner, Gaia Leadership,
0702-838567, johanna.hoglund@gaialeadership.se
 

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 661