Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag, myndigheter, kommuner och idéburna organisationer. I varje beslut ingår och speglas värderingar. Därför är frågan inte om vi ska ha eller inte ha en värdegrund, utan om den är omedveten och outtalad, eller medveten och kommunicerad, och om den efterlevs d.v.s. speglas i våra handlingar. I en medveten värdegrund inkluderas också ofta en människosyn och en genomtänkt syn på samhället. Alla dessa pusselbitar påverkar och genomsyrar verksamhetens kultur och arbetssätt. Genom att tydliggöra dem får man både en bild av sitt nuläge och en gemensam, inspirerande och utmanande inriktning mot framtiden. Flera studier pekar på sambandet mellan ett kontinuerligt värdegrundsarbete och en högre grad av effektivitet, resultat och en mer meningsfull arbetsmiljö.

Välkomna till vårt samtal i Almedalen den 6 juli 2017 på Korsgatan 4 i Visby!
Mer info: Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Mia Öhrn och Lennart Koskinen, partners på Gaia leadership introducerar här gästerna som medverkar.

Är du intresserad av att ta del av läsning på temat? Ladda gärna ner vår nyskrivna guide/white paper av Lennart Koskinen: Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin? PDF

Frågor?
Kontakta gärna oss!
Johanna Höglund, Partner, Gaia Leadership,
0702-838567, johanna.hoglund@gaialeadership.se
 

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer