Gaia Leaderships partner Ursula Tengelin har avlidit

Gaia Leaderships partner och delägare Ursula Tengelin avled hastigt den 14 maj i en ålder av 60 år. Efter en lång karriär som ledare och VD inom bl a Life Sciencesektorn och som Generalsekreterare i Cancerfonden blev Ursula år 2012 en del av Gaia Leadership.

Ursula Tengelin var en varm, insiktsfull och engagerad kollega som under sina år i Gaia kom att betyda mycket såväl för oss kollegor och vänner i Gaia Leadership som för de viktiga kunder hon jobbade med. I en värld som blir alltmer komplex och som förändras i hög takt blir människans förmåga att leda sig själv i relation till den helhet man är en del av det mest centrala ledarskapet. För Ursula blev coaching ett viktigt verktyg för att bidra till andra ledares utveckling. I filmen nedan hör vi Ursula berätta med egna ord.

Med saknad, Gaia Leadership.
 


 

En kommentar

  1. Mikael Järlestedt skriver:

    Det är med sorg jag tog emot nyheten att Ursula gått bort. Hon var en av de bästa VD:arna läkemedelsbranschen haft.

Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag,...

Läs mer

184 mil av tillit

Hösten 2015 sprang jag genom Iran. Jag gjorde det för jag ville ha en värld av tillit, i motsats till den värld av rädsla som jag ser i nyheter och i många människors agerande. Min löpning genom Iran blev en...

Läs mer

2017-06-09 | Almedalen, Ledarskap, Tillit förändrar | 269

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt på arbetsplatsen som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Hur rustar...

Läs mer

En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?

Omvärldens allt snabbare förändringshastighet skapar ett förändringstryck för såväl organisation som ledarskap och medarbetare. Framtidens oförutsägbarhet skapar oro eller osäkerhet hos individen. Forskning visar att oförutsägbarhet är en mental faktor som minskar vår kapacitet att tänka klart och bidra...

Läs mer

2017-06-01 | Almedalen, Förändring, Ledarskap, Utveckling | 165