Är tillit svaret på samtidens utmaningar?

Mycket talar för att svaret är ja men paradoxen är att mycket av utvecklingen går i en helt annan riktning. Finns det anledning att ställa oss frågan om ”tillit” är ett nytt modeord, eller finns det i detta palindrom insikter som utmanar oss som individer och sammanhang att se på vårt personliga ledarskap med nya ögon?

Vi ser en värld av oanade möjligheter. Förändringstakten ökar allt mer. En allt mer digital värld skapar förutsättningar för nya möten. Vi ser en värld där gränser suddas ut, där samarbete och gemensamt ansvarstagande blir allt viktigare.

Vi ser också en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism. I Europa ser vi konsekvenserna av att världssamfundet inte förmår bidra till att lösa kriser i Mellanöstern, i Syrien och delar av Afrika. Så här långt har inte heller Europa som helhet förmått lösa den stora flyktinganstormningen gemensamt vilket utsatt många länder för situationer vi inte varit förberedda på.

Vi ser en värld av omfattande utmaningar i form av global uppvärmning, utarmning av jordens resurser, ökade inkomstklyftor, ökad psykisk ohälsa, en åldrande befolkning, ökad aggression, instabilt säkerhetspolitiskt läge. Terrorismen och fundamentalismen har fått ny vind i seglen.

De nordiska samhällena präglas, i ett internationellt perspektiv, av hög tillit mellan individer men också mellan medborgare och förvaltning. Under senare år har dock graden av tillit minskat också i vårt hörn av världen. Samtidigt ökar komplexiteten och kraven på samverkan mellan olika aktörer. Förändringstrycket är starkt och ett starkare engagemang behövs för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Djupgående, globala undersökningar visar att endast 13% av medarbetarna har ett starkt engagemang kopplat till sitt arbete.

I en värld som blir alltmer komplex och som förändras i hög takt blir människans förmåga att leda sig själv i relation till den helhet man är en central ledarskapsuppgift. Detta oavsett om man är chef eller medarbetare. Genom ökad medvetenhet och närvaro ökar förmågan att röra sig mellan olika perspektiv, att leda och hantera olika intressenter, att bygga tillit i starka team och att skapa och utveckla viktiga relationer.

Ingen människa kan utvecklas utan att ta ansvar för det sammanhang hen verkar i. Ingen helhet blir heller framgångsrik utan att var och en tar ansvar för att delarna utvecklas. Delen ansvarar för helheten och helheten ansvar för delen. Detta förutsätter ömsesidig tillit. På så sätt läggs grunden för att ta fram individernas fulla potential i samverkan med andra. Det sker genom ansvar och delaktighet och fyller organisationen med kraftfulla människor som mår bra.

För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs att varje individ tar sitt ledarskap, ett ledarskap vars yttersta syfte är att skapa en matchning mellan organisationens vision och mål (helheten) och individens önskan om utveckling och inre tillväxt (delen).

Micael Mathsson, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)70-588 33 67
Epost: micael.mathsson@gaialeadership.com
Följ gärna @MicaelMathsson på Twitter

* * *

I Almedalen 2017 bjuder Gaia Leadership den 3 juli in till ett offentligt samtal om ledarskapets betydelse för att etablera tillit: Vilket ledarskap krävs för tillitsfull styrning?
Torbjörn Skymning leder samtalet där Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman deltar tillsammans med Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun och tidigare landshövding Kristina Alsér. Vi ses där!

 

Nedan kort intro av Laura Hartman, ordf Tillitsdelegationen och Lars Lagerstedt, Gaia Leadership.

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer