Tillit förändrar – Gaia Leadership i Almedalen

– Öppna events – offentliga samtal –

Gaia Leadership arrangerar inte mindre än 5 offentliga samtal med spännande gäster, under Almedalsveckan. Här kan du ta del av program och info. Du kan också ladda ner programmet som pdf.
Foto: Region Gotland/Malin Ericsson.

VÄLKOMNA!

Samtal: Vilket ledarskap krävs för tillitsfull styrning?
Arrangör: Gaia Leadership, Tillitsdelegationen
Dag/Tid: 3 juli 2017 10.30 – 12.00
Plats: F20, Björkanderska, Skeppsbron 24

Beskrivning: Tillit gör livet enklare och lättare. I organisationer som präglas av tillit frigörs mer av energi och kraft. Hur ser det ledarskap ut som stimulerar tillit och samverkan?
Medverkande: Laura Hartman, Ordförande Tillitsdelegationen, Docent Uppsala Universitet
Kristina Alsér, Företagare, Entreprenör och tidigare Landshövding Kronoberg
Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun
Torbjörn Skymning, Partner, Gaia Leadership

Kontakt: Johanna Höglund, Partner, Gaia Leadership, 0702-838567, johanna.hoglund@gaialeadership.se

*

Samtal: En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?
Arrangör: Gaia Leadership
Dag/Tid: 3 juli 2017 13.30 – 14.30
Plats: Sal D24, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Beskrivning: Omvärldens allt snabbare förändringstakt utmanar såväl individ, ledare som organisation. Hur kan vi rusta oss så att vi kan hålla nödvändig förändringstakt och engagemang inom organisationen? Med utgångspunkt i bl.a. hjärnforskning letar vi svar på hur vi gör framtiden till vår bästa vän.
Medverkande: Daniel Lindén, Kairos Future
Kent Persson, Heimstaden
Lars Lagerstedt, Partner, Gaia Leadership
Mia Öhrn, Partner, Gaia Leadership

Kontakt: Lars Lagerstedt, Partner, Gaia Leadership, 0704-716604, lars.lagerstedt@gaialeadership.com

*

Samtal: Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?
Arrangör: Gaia Leadership
Dag/Tid: 5 juli 2017 14.15 – 15.30
Plats: E30, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Beskrivning: Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Vad behöver du som ledare göra för att förebygga?
Medverkande: Laura Hartman, Tidigare analysdir. F-kassan, Ordförande Tillitsdelegationen, Docent Uppsala Universitet
Lars Lagerstedt, Partner, Gaia Leadership
Peter Munck av Rosenskiöld, VD, Sveriges Företagshälsor

Kontakt: Lars Lagerstedt, Partner, Gaia Leadership, 0704-716604, lars.lagerstedt@gaialeadership.com

*

Samtal: Kan 184 mils löpning lära oss, som individer och samhälle, något om tillit och ledarskap?
Arrangör: Gaia Leadership
Dag/Tid: OBS! Två tillfällen! 5 juli 2017 16.00 – 16.45 och 5 juli 2017, 17.00 – 17.45
Plats: E30, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Beskrivning: På vilket sätt kan vi, var och en i vardagen möta våra rädslor för att utvecklas som individer och ledare? Vad drivs vi av som individer, organisationer, samhälle? Vad finns där på andra sidan rädslan? Kan tillit skapa något annat, något nytt?
Medverkande: Kristina Paltén, Föreläsare, Äventyrare, Coach, Författare
Amir Nazari, Diversity Coach, ÅF
Daniel Godman, Hatbrottsgrupen, Polisen
Ann-Therese Enarsson, VD, Futurion
Johanna Höglund, Partner, Gaia Leadership

Kontakt: Johanna Höglund, Partner, Gaia Leadership, 0702-838567, johanna.hoglund@gaialeadership.se

*

Samtal: Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?
Arrangör: Gaia Leadership
Dag/Tid: 6 juli 2017 17.30 – 18.30
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Beskrivning: Var finns tilliten? Hotet mot vårt öppna samhälle bygger på fördomar och rädslor. Hur kan en levande värdegrund bidra till en bättre värld och blomstrande verksamheter? Hur kan ett värdeorienterat och tillitsbaserat ledarskap se ut i praktiken.
Medverkande: Britta Lejon, Förbundsordförande, ledamot Värdegrundsdelegationen, ST
Laura Hartman, Ordförande Tillitsdelegationen, Docent Uppsala Universitet Kent Persson, Utvecklingschef, fd partisekreterare, Heimstaden
Peter Viinapuu, CEO, MTR Nordic
Lennart Koskinen, Biskop emeritus, Partner, Gaia Leadership
Mia Öhrn, Partner, Gaia Leadership

Kontakt: Johanna Höglund, Partner, Gaia Leadership, 0702-838567, johanna.hoglund@gaialeadership.se

*

 

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer