Stora Styrelsedagen

Inlägg av: Micael Mathsson, Partner

Hela styrelsedagen modererades på ett imponerande sätt av mina kollegor Claes och Pia, roligt att Gaia Leadership nyttjas i denna typ av sammanhang. Förmiddagen ägnades huvudsakligen  åt en paneldiskussion på temat ”politisk kompetens i näringslivets styrelser”. Det var en imponerande och inspirerande panel som samlats med bl a tidigare statsråden Ulrika Messing och Per Nuder, EQTs Jan Ståhlberg och Wallenstams VD Hans Wallenstam. Hela kvartetten talade på ett insiktsfullt sätt om vikten av att etablera styrelser med ett holistiskt perspektiv och därmed med en bred erfarenhetsbas och en förmåga att förstå det sammanhang man är en del av. Jan Stålberg, som var en ny bekantskap för mig,  konstaterade dessutom att han gärna såg tidigare topp-politiker av Per Nuders karaktär som VD-ar mot bakgrund av deras erfarenhet av att hantera kriser och behovet av ett snabbt beslutsfattande.

Före lunch utdelades också ”Polstjärnan” till Maud Olofsson. Priset som delades ut för fjärde gången vill uppmärksamma personer med politisk erfarenhet som engagerat sig i näringslivet. Läs gärna mer på länken här.

Under lunchminglet mötte jag många tidigare spännande kontakter som styrelseproffset Meg Tiveus, Bilprovningens avgångne VDn Magnus Ehrenstråhle, Riksbyggens vice VD Mari Broman, Primes Niklas Nordström m fl.
Summa summarum en väl investerad förmiddag.

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660