Stora Styrelsedagen

Inlägg av: Micael Mathsson, Partner

Hela styrelsedagen modererades på ett imponerande sätt av mina kollegor Claes och Pia, roligt att Gaia Leadership nyttjas i denna typ av sammanhang. Förmiddagen ägnades huvudsakligen  åt en paneldiskussion på temat ”politisk kompetens i näringslivets styrelser”. Det var en imponerande och inspirerande panel som samlats med bl a tidigare statsråden Ulrika Messing och Per Nuder, EQTs Jan Ståhlberg och Wallenstams VD Hans Wallenstam. Hela kvartetten talade på ett insiktsfullt sätt om vikten av att etablera styrelser med ett holistiskt perspektiv och därmed med en bred erfarenhetsbas och en förmåga att förstå det sammanhang man är en del av. Jan Stålberg, som var en ny bekantskap för mig,  konstaterade dessutom att han gärna såg tidigare topp-politiker av Per Nuders karaktär som VD-ar mot bakgrund av deras erfarenhet av att hantera kriser och behovet av ett snabbt beslutsfattande.

Före lunch utdelades också ”Polstjärnan” till Maud Olofsson. Priset som delades ut för fjärde gången vill uppmärksamma personer med politisk erfarenhet som engagerat sig i näringslivet. Läs gärna mer på länken här.

Under lunchminglet mötte jag många tidigare spännande kontakter som styrelseproffset Meg Tiveus, Bilprovningens avgångne VDn Magnus Ehrenstråhle, Riksbyggens vice VD Mari Broman, Primes Niklas Nordström m fl.
Summa summarum en väl investerad förmiddag.

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer