Om vi ska skapa tillit behöver vi var och en bidra – reflektion från Almedalen

Varför är det viktigt för mig att engagera mig i Almedalen och att arrangera möten mellan människor i just det sammanhanget? Den frågan fick jag i höstas då jag ställdes inför faktum att vara den som skulle hålla i Gaia Leadership’s engagemang i Almedalen. Först förstod jag inte frågan. Det var väl klart att det var viktigt för oss att vara närvarande och engagerade i Almedalen… Men när min kollega ihärdigt fortsatte att ställa frågan – Varför är det här viktigt för dig? började jag se vad detta handlade om. Jag ville medskapa något i Almedalen för mig och för mina kollegor som visade att jag och vi har något viktigt att bidra med. Jag ville visa i praktiken, att vi med tillit och tro på människors förmåga, egen motivation och inre driv kan skapa något enastående. Vårt genomgående tema ‘Tillit förändrar’ #tillitförändrar handlar om att frigöra kraften och kreativiteten i människor, organisationer och samhällen. Det förhållningssättet är idag viktigare än någonsin.

Man kan nu fråga sig för vem detta gäller. Vår devis och det vi hört prov på under dessa första dagar i Almedalen är att övertygelsen om att tillit förändrar gäller alla. Det kanske låter självklart, men är det verkligen det? Vem ska jag vara tillitsfull mot och vem kan och behöver jag lita på? I de möten vi haft i våra seminarier och samtal hittills har tillit dryftats om och om igen. I vårt första seminarium som vi arrangerade tillsammans med Tillitsdelegationen kom detta naturligt upp. När vi sedan samtalade kring hur vi leder i en allt snabbare förändringstakt kom detta på tal igen. Både våra paneldeltagare och våra besökare lyfte detta som en av de viktigaste faktorerna som skall hjälpa oss manövrera i den värld vi nu lever i. Slutligen, under gårdagens rundabordssamtal med medlemmar ur ledarnätverket NIKE och inbjudna gäster, så var detta med tillit ett ständigt återkommande tema.

Så vad är det då att lita till? Vad blir då viktigt? Det som kommit upp i våra samtal är att arbeta med kulturen, att hitta en gemensam värdegrund som vi genom systematiskt arbete håller levande och konkret i vardagen. Att vi som ledare har modet att släppa kontrollen och vågar lita på att medarbetarna kan klara att ta ansvar för genomförandet. Att medarbetare och ledare på olika nivåer tar ansvar och vågar prata om vilka förväntningarna är och kan klargöra vilka olika roller vi har. Någon sa – ”tillit är att se att vi har olika roller men vi deltar i samtalet på samma villkor.”

Det innebär också att vi är tydliga och tar diskussionerna när vi upplever att det inte fungerar, när vi inte håller oss till värdegrunden eller inte upplever tillit. Att skapa tillit är ingen quick fix, som Kristina Alsér (Företagare, Entreprenör och tidigare Landshövding Kronoberg) sa i vårt första seminarium, det gäller att hålla i och hålla ut, och att hålla om, fyllde Åsa Granat (kommundirektör, Borlänge kommun) i.

Men hur ska det gå till i praktiken? Allt detta låter sig inte göras alldeles av sig själv. Flera gånger har det lyfts att vi behöver få en systematik i det vi gör, detta nämnde både Kent Persson (Heimstaden) och Daniel Lindén (Kairos Future) när vi talade om den snabba förändringstakten. Vi behöver hitta system och processer som stödjer oss i att arbeta med tillit och bygga relationer. Vi har pratat om att skapa kanaler och forum för dialog. Laura Hartman (Ordförande Tillitsdelegationen, Docent Uppsala Universitet) bland andra, påpekade att den dialogen måste kunna ske i alla riktningar, inifrån och ut i organisationen, utifrån och in, parallellt och horisontellt. Under samtal i ledarnätverket NIKE talade Madeleine Sjöstrand (Förbundsdirektör Storsthlm) tillsammans med sina deltagare intensivt om vikten av att möten hela tiden behöver ske mellan organisationer och inte bara inom organisationen. Daniel Lindén talade om vikten av samverkan och samarbete för att organisationer skall klara att manövrera i den snabba förändringstakt som vi är i just nu. Vi kan helt enkelt inte göra allting själva.

Men till syvende och sist handlar de ju om oss alla. Om vi ska skapa tillit behöver vi var och en bidra. Vi behöver kanske alla ställa oss frågan som Henny Larsson (HR chef Oxelösunds kommun) gjorde:
– Vad gör andra som skapar tillit hos mig och vad gör jag som skapar tillit hos andra?

*

Johanna Höglund

Partner, Gaia Leadership

Mobil: +46 70-283 85 67
Epost: johanna.hoglund@gaialeadership.com

En kommentar

  1. Christina Ingmyr skriver:

    Tack för bra text.
    Tillit är ett viktigt ord i ledarskapet

Vill du vara med och bidra till att vi förstår mer om det ledarskap som vi behöver redan i dag för att lösa framtidens frågor?

Vad i det vi gör, eller i de system vi sätter upp för ledarskapet, är främjande och vad är begränsande? Hur använder vi människors potential? Förra veckan var vi i Almedalen för att utforska framtidens ledarskap genom intervjuer med...

Läs mer

2017-07-10 | Ledarskap, Utveckling | 453

Tillit förändrar – Gaia Leadership i Almedalen

– Öppna events – offentliga samtal – Gaia Leadership arrangerar inte mindre än 5 offentliga samtal med spännande gäster, under Almedalsveckan. Här kan du ta del av program och info. Du kan också ladda ner programmet som pdf. Foto: Region...

Läs mer

2017-06-30 | Almedalen, Ledarskap, Tillit förändrar | 628

Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag,...

Läs mer