Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt på arbetsplatsen som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Hur rustar vi organisation och ledarskap för en friskare arbetsplats? Detta ska jag tillsammans med Laura Hartman och Peter Munck, diskutera under ett offentligt samtal i Almedalen 2017.

Vi tänker oss en frisk arbetsplats med högt engagemang och mycket låg frånvaro. Vi har identifierat 10 framgångsfaktorer som bidrar till denna friskare arbetsplats. Saknas någon eller några av dessa framgångsfaktorer upplevs arbetet mer belastande. Ju fler av dessa faktorer som saknas, desto mer upplevs arbetsplatsen som allt mindre angelägen och allt mindre engagemang kommer arbetet tillgodo. Den kraften går istället åt till att på olika sätt hantera bristen på framgångsfaktorerna. Vi kommer att gå igenom intressant statistik som ger ledtrådar till sjukfrånvarons orsaker samt hur ledarskapet kan arbeta för att säkerställa en friskare, mer välfungerande arbetsplats.

Vi ses i Almedalen!

Lars Lagerstedt, Gaia Leadership

****

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?
Offentligt samtal i Almedalen
Arrangör: Gaia Leadership

Medverkande:
Laura Hartman, Tidigare analysdir. F-kassan, Ordförande Tillitsdelegationen, Docent Uppsala Universitet
Lars Lagerstedt, Partner, Gaia Leadership
Peter Munck af Rosenschöld, VD, Sveriges Företagshälsor

Dag/Tid: 5 juli 2017 14.15 – 15.30
Plats: E30, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

Nyfiken på mer?
Kontakta gärna oss!

Lars Lagerstedt
Partner, Gaia Leadership
Mobil: +46 70-471 66 04
E-post: lars.lagerstedt@gaialeadership.com

Läs mer här på Almedalens web

 

Are you a plus- or a minusleader?

Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change. This...

Läs mer

Vill du vara med och bidra till att vi förstår mer om det ledarskap som vi behöver redan i dag för att lösa framtidens frågor?

Vad i det vi gör, eller i de system vi sätter upp för ledarskapet, är främjande och vad är begränsande? Hur använder vi människors potential? Förra veckan var vi i Almedalen för att utforska framtidens ledarskap genom intervjuer med...

Läs mer

2017-07-10 | Ledarskap, Utveckling | 563

Om vi ska skapa tillit behöver vi var och en bidra – reflektion från Almedalen

Varför är det viktigt för mig att engagera mig i Almedalen och att arrangera möten mellan människor i just det sammanhanget? Den frågan fick jag i höstas då jag ställdes inför faktum att vara den som skulle hålla i...

Läs mer

2017-07-05 | Almedalen, Tillit förändrar | 501

Tillit förändrar – Gaia Leadership i Almedalen

– Öppna events – offentliga samtal – Gaia Leadership arrangerar inte mindre än 5 offentliga samtal med spännande gäster, under Almedalsveckan. Här kan du ta del av program och info. Du kan också ladda ner programmet som pdf. Foto: Region...

Läs mer

2017-06-30 | Almedalen, Ledarskap, Tillit förändrar | 731