Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt på arbetsplatsen som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Hur rustar vi organisation och ledarskap för en friskare arbetsplats? Detta ska jag tillsammans med Laura Hartman och Peter Munck, diskutera under ett offentligt samtal i Almedalen 2017.

Vi tänker oss en frisk arbetsplats med högt engagemang och mycket låg frånvaro. Vi har identifierat 10 framgångsfaktorer som bidrar till denna friskare arbetsplats. Saknas någon eller några av dessa framgångsfaktorer upplevs arbetet mer belastande. Ju fler av dessa faktorer som saknas, desto mer upplevs arbetsplatsen som allt mindre angelägen och allt mindre engagemang kommer arbetet tillgodo. Den kraften går istället åt till att på olika sätt hantera bristen på framgångsfaktorerna. Vi kommer att gå igenom intressant statistik som ger ledtrådar till sjukfrånvarons orsaker samt hur ledarskapet kan arbeta för att säkerställa en friskare, mer välfungerande arbetsplats.

Vi ses i Almedalen!

Lars Lagerstedt, Gaia Leadership

****

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?
Offentligt samtal i Almedalen
Arrangör: Gaia Leadership

Medverkande:
Laura Hartman, Tidigare analysdir. F-kassan, Ordförande Tillitsdelegationen, Docent Uppsala Universitet
Lars Lagerstedt, Partner, Gaia Leadership
Peter Munck af Rosenschöld, VD, Sveriges Företagshälsor

Dag/Tid: 5 juli 2017 14.15 – 15.30
Plats: E30, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

Nyfiken på mer?
Kontakta gärna oss!

Lars Lagerstedt
Partner, Gaia Leadership
Mobil: +46 70-471 66 04
E-post: lars.lagerstedt@gaialeadership.com

Läs mer här på Almedalens web

 

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 546

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer