Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt på arbetsplatsen som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Hur rustar vi organisation och ledarskap för en friskare arbetsplats? Detta ska jag tillsammans med Laura Hartman och Peter Munck, diskutera under ett offentligt samtal i Almedalen 2017.

Vi tänker oss en frisk arbetsplats med högt engagemang och mycket låg frånvaro. Vi har identifierat 10 framgångsfaktorer som bidrar till denna friskare arbetsplats. Saknas någon eller några av dessa framgångsfaktorer upplevs arbetet mer belastande. Ju fler av dessa faktorer som saknas, desto mer upplevs arbetsplatsen som allt mindre angelägen och allt mindre engagemang kommer arbetet tillgodo. Den kraften går istället åt till att på olika sätt hantera bristen på framgångsfaktorerna. Vi kommer att gå igenom intressant statistik som ger ledtrådar till sjukfrånvarons orsaker samt hur ledarskapet kan arbeta för att säkerställa en friskare, mer välfungerande arbetsplats.

Vi ses i Almedalen!

Lars Lagerstedt, Gaia Leadership

****

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?
Offentligt samtal i Almedalen
Arrangör: Gaia Leadership

Medverkande:
Laura Hartman, Tidigare analysdir. F-kassan, Ordförande Tillitsdelegationen, Docent Uppsala Universitet
Lars Lagerstedt, Partner, Gaia Leadership
Peter Munck af Rosenschöld, VD, Sveriges Företagshälsor

Dag/Tid: 5 juli 2017 14.15 – 15.30
Plats: E30, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

Nyfiken på mer?
Kontakta gärna oss!

Lars Lagerstedt
Partner, Gaia Leadership
Mobil: +46 70-471 66 04
E-post: lars.lagerstedt@gaialeadership.com

Läs mer här på Almedalens web

 

Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag,...

Läs mer

184 mil av tillit

Hösten 2015 sprang jag genom Iran. Jag gjorde det för jag ville ha en värld av tillit, i motsats till den värld av rädsla som jag ser i nyheter och i många människors agerande. Min löpning genom Iran blev en...

Läs mer

2017-06-09 | Almedalen, Ledarskap, Tillit förändrar | 273

En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?

Omvärldens allt snabbare förändringshastighet skapar ett förändringstryck för såväl organisation som ledarskap och medarbetare. Framtidens oförutsägbarhet skapar oro eller osäkerhet hos individen. Forskning visar att oförutsägbarhet är en mental faktor som minskar vår kapacitet att tänka klart och bidra...

Läs mer

2017-06-01 | Almedalen, Förändring, Ledarskap, Utveckling | 167