Röster från Samtal i ögonhöjd

Höstens Samtal i ögonhöjd inleddes den 2 september på temat The Self-Compassionate Company.
Det var välbesökt och det känns därför roligt att redan nästa vecka kunna bjuda in till nästa tillfälle på temat Building Trust. Några av gästerna filmades efteråt så du kan lyssna på vad de uppskattade av att delta. Se mer information nedan.

Pär Skoglund Finquist, Roche om Samtal i Ögonhöjd hos Gaia Leadership

Camilla Thulin VD Kinnars om Samtal i Ögonhöjd hos Gaia Leadership

Fredrik Arbman, VD Kentor om Samtal i Ögonhöjd hos Gaia Leadership

Om nästa frukost på temat Building Trust

Datum: Tisdag den 20 september. Begränsat antal platser, kaffe och smörgås från 07.30. Seminariet pågår 08.00-09.15.
Plats: Hötorgshus 4, Plan 4 , Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm.
Språk: Seminariet hålls på lättförståelig engelska, så att alla kan delta i samtalet.

Building trust is the foundation for all personal and professional relationships. We all have situations when we are stressed out or experience annoying co-workers or maybe feel that we have too much to do. How can we face our challenges in everyday life and keep our energy high rather than becoming tired and exhausted? It is all about where you put your attention when you interact with someone. When we focus on that other person we create trust. If you are interested in what people love, their goals and dreams it will affect your appearance. We will introduce some easy to use models and techniques that might challenge yourself and your conclusions.
Join and participate in this intriguing dialogue with Dr. Maria Nemeth from Academy for Coaching Excellence, and Johanna Höglund and Johan Hederstedt from Gaia Leadership, all working with individuals and teams in a variety of companies and organizations.

About the facilitators;
Maria Nemeth partner to Gaia Leadership and has trained and coached more than 10.000 leaders and individuals in the US, Europe & Asia. She is a doctor in psychology and also a writer, seminar leader and 2013 she was the Key Note Speaker at International Coaching Federation world congress. Founder of ACE i California, USA.
Johanna Höglund partner and leadership consultant within Gaia Leadership. She is a MSc in engineering physics and a doctor in medicine. Leadership has always been central in whatever role she has had in different organizations. Johanna is UGL certified and is about to finish her coach training and ICF, and GDQ certification.
Johan Hederstedt partner at Gaia Leadership and with extensive experience in senior positions in both the public sector, NGOs and industry. Johan Hederstedt, former Supreme Commander and Chairman of the Swedish Childhood Cancer Foundation and Swedish Psychosynthesis Academy. He is also a well experienced and trained coach.

Anmälan:
Anmälan senast 16 september.
Klicka här

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer