Sam-handling – vi gör det tillsammans över gränserna!

Kristina Alsér är den före detta entreprenören som blev landshövding. Jag kan inte låta bli att imponeras när jag lyssnar på Kristina som denna vecka gästade Gaia Leaderships frukostseminarium ”Samtal i Ögonhöjd”. Hon pratar om tillit, ”vi gör det tillsammans”, ”mot nya höjder” och sam-handling. Hon ger exempel på en bråkdel av de fina resultat länet nått under hennes tid som landshövding. Allt började med gränsöverskridande samtal mellan olika parter i Växjö.

För att vara en framgångsrik entreprenör krävs det att man jobbar tillsammans, enligt Kristina. Den lärdomen tog hon med sig in i ämbetet som landshövding. Genom att skapa arenor för strategiska samtal i aktuella ämnen, med olika intressenter har Kronobergs län nått resultat de annars inte kunnat drömma om. Grunden i dessa samtal är tillit samt en mångfald av gäster, både från näringsliv, offentlig sektor och akademin. Kristina beskriver vilken utmaning det från början var att blanda olika människor, med olika bakgrunder och stor drivkraft. Men det var mödan värt! Att våga kliva fram och ta ledarskap, kliva utanför komfortzonen, och det gängse formatet, och arbeta ’på tvären’, tvärsektorellt, har bidragit till att Kronobergs län nått nya nivåer. Till exempel genom en skogsstrategi för att fokusera på skogsbrukets utmaningar och möjligheter i Småland och projektet Mot nya höjder där målet är att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Kristinas förmåga att bidra till sam-handling mellan organisationer och individer resulterade i att hon i förra veckan utnämndes till hedersdoktor vid Linnéuniversitet.

Jag kan inte låta bli att fundera över var vår värld skulle befinna sig om vi i större utsträckning använde samtalet som verktyg. Det är ett kraftfullt verktyg! Tillsammans kan vi bidra till en bättre värld. Börjar det med att du och jag startar upp samtal och dialoger där vi befinner oss?

Ta en stund och fundera över din egen organisation och situation. På vilket sätt skulle du kunna öppna upp för fler dialoger och samtal? Vad finns det för spännande organisationer du skulle vilja föra samtal med? Vilka personer skulle kunna bidra till att ni tillsammans når oanade höjder? En sak vet vi – och det är att väldigt få tackar nej till att föra spännande samtal om aktuella frågor!

Vill du ha stöd och utmanas i vad eller hur du kan gå vidare utifrån din situation är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss på Gaia Leadership. Det kan vara ditt första steg mot oanade höjder och att bidra till en bättre värld!

 

Samtal i ögonhöjd är initierat av Elisabeth Ahremark och Catharina Axling på Gaia Leadership. Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta gärna oss!

Catharina Axling, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)707 85 80 08
Epost: catharina.axling@gaialeadership.com

Elisabeth Ahremark, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)704 68 03 83
Epost: elisabeth.ahremark@gaialeadership.com

 

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 546

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer