Sam-handling – vi gör det tillsammans över gränserna!

Kristina Alsér är den före detta entreprenören som blev landshövding. Jag kan inte låta bli att imponeras när jag lyssnar på Kristina som denna vecka gästade Gaia Leaderships frukostseminarium ”Samtal i Ögonhöjd”. Hon pratar om tillit, ”vi gör det tillsammans”, ”mot nya höjder” och sam-handling. Hon ger exempel på en bråkdel av de fina resultat länet nått under hennes tid som landshövding. Allt började med gränsöverskridande samtal mellan olika parter i Växjö.

För att vara en framgångsrik entreprenör krävs det att man jobbar tillsammans, enligt Kristina. Den lärdomen tog hon med sig in i ämbetet som landshövding. Genom att skapa arenor för strategiska samtal i aktuella ämnen, med olika intressenter har Kronobergs län nått resultat de annars inte kunnat drömma om. Grunden i dessa samtal är tillit samt en mångfald av gäster, både från näringsliv, offentlig sektor och akademin. Kristina beskriver vilken utmaning det från början var att blanda olika människor, med olika bakgrunder och stor drivkraft. Men det var mödan värt! Att våga kliva fram och ta ledarskap, kliva utanför komfortzonen, och det gängse formatet, och arbeta ’på tvären’, tvärsektorellt, har bidragit till att Kronobergs län nått nya nivåer. Till exempel genom en skogsstrategi för att fokusera på skogsbrukets utmaningar och möjligheter i Småland och projektet Mot nya höjder där målet är att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Kristinas förmåga att bidra till sam-handling mellan organisationer och individer resulterade i att hon i förra veckan utnämndes till hedersdoktor vid Linnéuniversitet.

Jag kan inte låta bli att fundera över var vår värld skulle befinna sig om vi i större utsträckning använde samtalet som verktyg. Det är ett kraftfullt verktyg! Tillsammans kan vi bidra till en bättre värld. Börjar det med att du och jag startar upp samtal och dialoger där vi befinner oss?

Ta en stund och fundera över din egen organisation och situation. På vilket sätt skulle du kunna öppna upp för fler dialoger och samtal? Vad finns det för spännande organisationer du skulle vilja föra samtal med? Vilka personer skulle kunna bidra till att ni tillsammans når oanade höjder? En sak vet vi – och det är att väldigt få tackar nej till att föra spännande samtal om aktuella frågor!

Vill du ha stöd och utmanas i vad eller hur du kan gå vidare utifrån din situation är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss på Gaia Leadership. Det kan vara ditt första steg mot oanade höjder och att bidra till en bättre värld!

 

Samtal i ögonhöjd är initierat av Elisabeth Ahremark och Catharina Axling på Gaia Leadership. Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta gärna oss!

Catharina Axling, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)707 85 80 08
Epost: catharina.axling@gaialeadership.com

Elisabeth Ahremark, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)704 68 03 83
Epost: elisabeth.ahremark@gaialeadership.com

 

Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag,...

Läs mer

184 mil av tillit

Hösten 2015 sprang jag genom Iran. Jag gjorde det för jag ville ha en värld av tillit, i motsats till den värld av rädsla som jag ser i nyheter och i många människors agerande. Min löpning genom Iran blev en...

Läs mer

2017-06-09 | Almedalen, Ledarskap, Tillit förändrar | 273

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt på arbetsplatsen som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Hur rustar...

Läs mer

En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?

Omvärldens allt snabbare förändringshastighet skapar ett förändringstryck för såväl organisation som ledarskap och medarbetare. Framtidens oförutsägbarhet skapar oro eller osäkerhet hos individen. Forskning visar att oförutsägbarhet är en mental faktor som minskar vår kapacitet att tänka klart och bidra...

Läs mer

2017-06-01 | Almedalen, Förändring, Ledarskap, Utveckling | 167