Samtal i ögonhöjd: Modet som frigör innovationskraft

Att Kenneth Ohlsson inte är vilken företagsledare som helst blir snabbt tydligt. Han inleder frukostseminariet Samtal i ögonhöjd på Gaia Leadership häromveckan, med att be alla träna på karaktäristisk halländska, i talkör.

”Gurkburk”

”Sportskjorta”

Och vi är med. Sedan fortsätter han: ”Om ni frågar mig vad ledarskap betyder så svarar jag; att skapa ledare. Alla 800 medarbetarna måste verkligen förstå helheten och alla behöver känna möjligheten att påverka!” Kenneth Ohlsson var VD på Europas största pappersbruk Stora Enso Hyltebruk när den vikande tidningspappersmarknaden drabbade med full kraft. Med hans synsätt räckte det inte att högsta ledningen förstod situationen, behoven och vägen framåt, nej alla måste förstå. Trots omfattande uppsägningar var behovet av att hitta nya produktområden akut.

”Ledningen kommer att stå för 95 procent av mål och riktning. Men de resterande 5 procenten som medarbetarna är med och bidrar till kommer att ge en helt avgörande effekt på motivationen, det motsvarar mycket mer än 5 procent.” Detta är inte minst viktigt när verksamhetens ”immunsystem” slår till. Kenneth beskriver immunsystemet som den naturliga skyddsmekanism som finns i alla mänskliga sammanhang: skepsis mot förändring. Då är det avgörande att vara helt transparent kring allas farhågor, det är en helt naturlig del av processen.

Liksom att förändring är ett konstant tillstånd. Därför var Kenneths devis att prova lite. ”Vi testar några veckor och ser hur det går! Du måste inte alltid fråga om lov men du kan informera.” Och just det förhållningssättet ser han som en av dem främsta framgångsfaktorerna i att man till slut lyckades hitta helt nya produktområden att utveckla. ”Du kommer att göra misstag, det är så du kommer fram till nya lösningar.” Kenneth menar att tillvägagångssättet skulle kunna användas även inom organisationsutveckling där han anser att man ofta väntar alldeles för länge med att prova saker eftersom det ”blir hugget i sten”.

Efter att ha lyssnat på Kenneth i en dryg timme slås man av hans ödmjukhet, mod och tro på människor. Frågan om syfte kommer upp. Syftet? ”Do good for the planet and the people” räckte gott för mig, svarar Kenneth. Och vi blir inte särskilt förvånade när han avslutningsvis ber oss att resa oss upp och ställa oss stadigt. ”Nu har ni 30 sekunder att krama så många som möjligt.” Så enkelt kan det vara att få loss energi, och så underbart frigörande.

 

Samtal i ögonhöjd är initierat av Elisabeth Ahremark och Catharina Axling på Gaia Leadership. Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta gärna oss!

Elisabeth Ahremark, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)704 68 03 83
Epost: elisabeth.ahremark@gaialeadership.com

Catharina Axling, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)707 85 80 08
Epost: catharina.axling@gaialeadership.com

 

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer