Samtal i ögonhöjd: Modet som frigör innovationskraft

Att Kenneth Ohlsson inte är vilken företagsledare som helst blir snabbt tydligt. Han inleder frukostseminariet Samtal i ögonhöjd på Gaia Leadership häromveckan, med att be alla träna på karaktäristisk halländska, i talkör.

”Gurkburk”

”Sportskjorta”

Och vi är med. Sedan fortsätter han: ”Om ni frågar mig vad ledarskap betyder så svarar jag; att skapa ledare. Alla 800 medarbetarna måste verkligen förstå helheten och alla behöver känna möjligheten att påverka!” Kenneth Ohlsson var VD på Europas största pappersbruk Stora Enso Hyltebruk när den vikande tidningspappersmarknaden drabbade med full kraft. Med hans synsätt räckte det inte att högsta ledningen förstod situationen, behoven och vägen framåt, nej alla måste förstå. Trots omfattande uppsägningar var behovet av att hitta nya produktområden akut.

”Ledningen kommer att stå för 95 procent av mål och riktning. Men de resterande 5 procenten som medarbetarna är med och bidrar till kommer att ge en helt avgörande effekt på motivationen, det motsvarar mycket mer än 5 procent.” Detta är inte minst viktigt när verksamhetens ”immunsystem” slår till. Kenneth beskriver immunsystemet som den naturliga skyddsmekanism som finns i alla mänskliga sammanhang: skepsis mot förändring. Då är det avgörande att vara helt transparent kring allas farhågor, det är en helt naturlig del av processen.

Liksom att förändring är ett konstant tillstånd. Därför var Kenneths devis att prova lite. ”Vi testar några veckor och ser hur det går! Du måste inte alltid fråga om lov men du kan informera.” Och just det förhållningssättet ser han som en av dem främsta framgångsfaktorerna i att man till slut lyckades hitta helt nya produktområden att utveckla. ”Du kommer att göra misstag, det är så du kommer fram till nya lösningar.” Kenneth menar att tillvägagångssättet skulle kunna användas även inom organisationsutveckling där han anser att man ofta väntar alldeles för länge med att prova saker eftersom det ”blir hugget i sten”.

Efter att ha lyssnat på Kenneth i en dryg timme slås man av hans ödmjukhet, mod och tro på människor. Frågan om syfte kommer upp. Syftet? ”Do good for the planet and the people” räckte gott för mig, svarar Kenneth. Och vi blir inte särskilt förvånade när han avslutningsvis ber oss att resa oss upp och ställa oss stadigt. ”Nu har ni 30 sekunder att krama så många som möjligt.” Så enkelt kan det vara att få loss energi, och så underbart frigörande.

 

Samtal i ögonhöjd är initierat av Elisabeth Ahremark och Catharina Axling på Gaia Leadership. Är du nyfiken på att veta mer? Kontakta gärna oss!

Elisabeth Ahremark, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)704 68 03 83
Epost: elisabeth.ahremark@gaialeadership.com

Catharina Axling, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)707 85 80 08
Epost: catharina.axling@gaialeadership.com

 

Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag,...

Läs mer

184 mil av tillit

Hösten 2015 sprang jag genom Iran. Jag gjorde det för jag ville ha en värld av tillit, i motsats till den värld av rädsla som jag ser i nyheter och i många människors agerande. Min löpning genom Iran blev en...

Läs mer

2017-06-09 | Almedalen, Ledarskap, Tillit förändrar | 269

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt på arbetsplatsen som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Hur rustar...

Läs mer

En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?

Omvärldens allt snabbare förändringshastighet skapar ett förändringstryck för såväl organisation som ledarskap och medarbetare. Framtidens oförutsägbarhet skapar oro eller osäkerhet hos individen. Forskning visar att oförutsägbarhet är en mental faktor som minskar vår kapacitet att tänka klart och bidra...

Läs mer

2017-06-01 | Almedalen, Förändring, Ledarskap, Utveckling | 165