Mod, mening och möjligheter i ledarskap & organisation

Jag heter Virva Herlitz och arbetar sedan 25 år tillbaka som ledarskaps-och organisationskonsult. Vägen till Gaia Leadership är en naturlig fortsättning i mitt professionella liv som bestått av både anställningar vid större konsultbolag, såsom Kontura, Sinova AB och Right Management/Sinova samt konsultation i egen verksamhet. Flerårig anställning på SIDA tog mig även till utvecklingsländer. Det internationella arbetet har varit en röd tråd under hela min yrkeskarriär där samarbete med bl.a. finska, brittiska, norska och danska kunder och kollegor har utgjort ett inspirerande inslag. Förutom konsultation har jag erfarenhet av affärsutveckling, kvalitetsledning och ledarskap i konsultorganisation.

Beteendevetenskap och psykoterapiutbildning har gett mig djupkunskaper beträffande individens utveckling. Systemsynens ljusa, möjlighetsinriktade utvecklingsfilosofi har lagt grunden för mitt synsätt på organisationer som organismer som strävar efter ljus och syre. Organisationer är för mig ”ekologiska skapelser” där alla är beroende av varandra. Där rekonstrueras resurser varje dag i de samtal som förs och som skapar mening, mod och möjligheter. För ett hållbart ”jag” behövs ett bejakande ”du”!

På Gaia Leadership tror vi på ett offensivt ledarskap och att var och en kan bidra med ljus, syre och energi i organisationens liv, växt och tillväxt.  Där hoppas jag att mitt bidrag kan göra skillnad för ledarskap och samspel.

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer