Mod, mening och möjligheter i ledarskap & organisation

Jag heter Virva Herlitz och arbetar sedan 25 år tillbaka som ledarskaps-och organisationskonsult. Vägen till Gaia Leadership är en naturlig fortsättning i mitt professionella liv som bestått av både anställningar vid större konsultbolag, såsom Kontura, Sinova AB och Right Management/Sinova samt konsultation i egen verksamhet. Flerårig anställning på SIDA tog mig även till utvecklingsländer. Det internationella arbetet har varit en röd tråd under hela min yrkeskarriär där samarbete med bl.a. finska, brittiska, norska och danska kunder och kollegor har utgjort ett inspirerande inslag. Förutom konsultation har jag erfarenhet av affärsutveckling, kvalitetsledning och ledarskap i konsultorganisation.

Beteendevetenskap och psykoterapiutbildning har gett mig djupkunskaper beträffande individens utveckling. Systemsynens ljusa, möjlighetsinriktade utvecklingsfilosofi har lagt grunden för mitt synsätt på organisationer som organismer som strävar efter ljus och syre. Organisationer är för mig ”ekologiska skapelser” där alla är beroende av varandra. Där rekonstrueras resurser varje dag i de samtal som förs och som skapar mening, mod och möjligheter. För ett hållbart ”jag” behövs ett bejakande ”du”!

På Gaia Leadership tror vi på ett offensivt ledarskap och att var och en kan bidra med ljus, syre och energi i organisationens liv, växt och tillväxt.  Där hoppas jag att mitt bidrag kan göra skillnad för ledarskap och samspel.

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660