Ny artikel: Vikten av medkänsla i ledarskap

Vikten av medkänsla i ledarskap är ämnet som är i fokus för artikel i VD Tidningen där Jonas Dahl från Gaia Leadership uttalar sig:
”Vi delar hellre med oss av kunskap som handlar om hur vi lyckats än om hur vi misslyckats. Det finns en » blaming culture«, vi skuldbelägger. Det gör att negativa känslor triggas inför misslyckanden och vi undviker att dela dem med andra. Det är synd, för misslyckanden är en resurs som organisationer har mycket att lära av, säger Jonas Dahl, doktorand och forskare vid avdelningen för organisation och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm.”

Läs artikeln skriven av Karin Thorsell i pdf-vänlig version här!
Artikel VD tidningen nr1 2017 om medkänsla

Jonas Dahls drivkraft är att tillsammans med andra skapa ett ledarskap som föder nytänkande, tillit och hållbarhet. Genom att expandera perspektiv och utmana föreställningar kan man hitta kreativa lösningar samtidigt som prestation och välbefinnande ökar naturligt.

Kontakta gärna Jonas Dahl om ni vill veta mer eller boka en föreläsning om medkänsla i ledarskap:
Direct: +46 (0)70-761 66 01
jonas.dahl@gaialeadership.com
LinkedIn
twitter: jonasdahlsthlm

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer