Ny artikel: Vikten av medkänsla i ledarskap

Vikten av medkänsla i ledarskap är ämnet som är i fokus för artikel i VD Tidningen där Jonas Dahl från Gaia Leadership uttalar sig:
”Vi delar hellre med oss av kunskap som handlar om hur vi lyckats än om hur vi misslyckats. Det finns en » blaming culture«, vi skuldbelägger. Det gör att negativa känslor triggas inför misslyckanden och vi undviker att dela dem med andra. Det är synd, för misslyckanden är en resurs som organisationer har mycket att lära av, säger Jonas Dahl, doktorand och forskare vid avdelningen för organisation och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm.”

Läs artikeln skriven av Karin Thorsell i pdf-vänlig version här!
Artikel VD tidningen nr1 2017 om medkänsla

Jonas Dahls drivkraft är att tillsammans med andra skapa ett ledarskap som föder nytänkande, tillit och hållbarhet. Genom att expandera perspektiv och utmana föreställningar kan man hitta kreativa lösningar samtidigt som prestation och välbefinnande ökar naturligt.

Kontakta gärna Jonas Dahl om ni vill veta mer eller boka en föreläsning om medkänsla i ledarskap:
Direct: +46 (0)70-761 66 01
jonas.dahl@gaialeadership.com
LinkedIn
twitter: jonasdahlsthlm

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660