Ny artikel: Vikten av medkänsla i ledarskap

Vikten av medkänsla i ledarskap är ämnet som är i fokus för artikel i VD Tidningen där Jonas Dahl från Gaia Leadership uttalar sig:
”Vi delar hellre med oss av kunskap som handlar om hur vi lyckats än om hur vi misslyckats. Det finns en » blaming culture«, vi skuldbelägger. Det gör att negativa känslor triggas inför misslyckanden och vi undviker att dela dem med andra. Det är synd, för misslyckanden är en resurs som organisationer har mycket att lära av, säger Jonas Dahl, doktorand och forskare vid avdelningen för organisation och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm.”

Läs artikeln skriven av Karin Thorsell i pdf-vänlig version här!
Artikel VD tidningen nr1 2017 om medkänsla

Jonas Dahls drivkraft är att tillsammans med andra skapa ett ledarskap som föder nytänkande, tillit och hållbarhet. Genom att expandera perspektiv och utmana föreställningar kan man hitta kreativa lösningar samtidigt som prestation och välbefinnande ökar naturligt.

Kontakta gärna Jonas Dahl om ni vill veta mer eller boka en föreläsning om medkänsla i ledarskap:
Direct: +46 (0)70-761 66 01
jonas.dahl@gaialeadership.com
LinkedIn
twitter: jonasdahlsthlm

Låt oss gemensamt utveckla ledarskapet i det offentliga Sverige

En etablerad tes i forskningen är att det finns ett starkt samband mellan medborgarnas upplevelse av sitt möte med myndigheter och förvaltningar och vilket förtroende som det finns för demokratin i ett land. Något förenklat kan sägas att en...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer

Vill du vara med och bidra till att vi förstår mer om det ledarskap som vi behöver redan i dag för att lösa framtidens frågor?

Vad i det vi gör, eller i de system vi sätter upp för ledarskapet, är främjande och vad är begränsande? Hur använder vi människors potential? Förra veckan var vi i Almedalen för att utforska framtidens ledarskap genom intervjuer med...

Läs mer

2017-07-10 | Ledarskap, Utveckling | 679