Ledarutveckling som berör hos Medis 5

Anna Wilhelmsson, konsult på Gaia Leadership blev under våren inbjuden till Medis 5 för att bidra med mer kunskap och tillämpning av ledarskap som bygger på Gaia Leadership motto ”Varje människa är en ledare.” Under februari till och med april har de sex deltagarna genomgått ett ledarskapsprogram. Fokus har varit att sätta personliga mål, hitta deras individuella styrkor och att reflektera över ledarskapet i fem dimensioner.

Inom ramen för Medis 5 har deltagarna möjlighet att jobba med sitt ledarskap och leda andra på många olika sätt ibland annat workshops, guidade turer, kurser med mera. Medis 5 är en daglig kulturverksamhet som riktar sig till vuxna med lindriga intellektuella funktionshinder. Genom sitt arbete med ledarskap är Medis 5 en föregångare för andra liknande verksamheter.

”Som ledarskapskonsult behöver man alltid vara närvarande, inlyssnande och tydlig oavsett vilken grupp man möter. Deltagarna på Medis 5 har hjälpt mig att utveckla dessa förmågor.” säger Anna Wilhelmsson om arbetet med Medis 5.

Läs mer om Medis 5 här: www.medis5.se och om deras teatergrupp Teater Surra här: www.teatersurra.se

Bilden: Bakre raden från vänster till höger: Lena Hesse, Rolf Hendil-Forssell, Mats Eriksson, Anders Wieslander, Erik Nordlund, Johan Grip (Gaia Leadership) Främre raden: Anna Wilhelmsson (Gaia Leadership) och Ulrika Gustafsson.

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer