Ledarutveckling som berör hos Medis 5

Anna Wilhelmsson, konsult på Gaia Leadership blev under våren inbjuden till Medis 5 för att bidra med mer kunskap och tillämpning av ledarskap som bygger på Gaia Leadership motto ”Varje människa är en ledare.” Under februari till och med april har de sex deltagarna genomgått ett ledarskapsprogram. Fokus har varit att sätta personliga mål, hitta deras individuella styrkor och att reflektera över ledarskapet i fem dimensioner.

Inom ramen för Medis 5 har deltagarna möjlighet att jobba med sitt ledarskap och leda andra på många olika sätt ibland annat workshops, guidade turer, kurser med mera. Medis 5 är en daglig kulturverksamhet som riktar sig till vuxna med lindriga intellektuella funktionshinder. Genom sitt arbete med ledarskap är Medis 5 en föregångare för andra liknande verksamheter.

”Som ledarskapskonsult behöver man alltid vara närvarande, inlyssnande och tydlig oavsett vilken grupp man möter. Deltagarna på Medis 5 har hjälpt mig att utveckla dessa förmågor.” säger Anna Wilhelmsson om arbetet med Medis 5.

Läs mer om Medis 5 här: www.medis5.se och om deras teatergrupp Teater Surra här: www.teatersurra.se

Bilden: Bakre raden från vänster till höger: Lena Hesse, Rolf Hendil-Forssell, Mats Eriksson, Anders Wieslander, Erik Nordlund, Johan Grip (Gaia Leadership) Främre raden: Anna Wilhelmsson (Gaia Leadership) och Ulrika Gustafsson.

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660