Gaia Leadership

Hur leda och kommunicera i en snabbt föränderlig värld?

Ta del av hur man kan tänka kring nya synsätt på människa och ledarskap och olika sätt att leda och kommunicera.

Sofie Rydåker och Jonas Dahl ledarskaps- och organisationskonsulter vid Gaia Leadership i ett samtal med Stefan Elmstedt från Dataföreningen Kompetens.

De senaste 200 åren har världen genomgått en dramatisk förändring som aldrig tidigare skådats. Särskilt stora förändringar har skett inom teknologiska, ekonomiska, demografiska och kognitiva områden – vilket i hög grad påverkar planeten, samhället, organisationerna och oss människor. Denna förändring gör att vi behöver utveckla nya synsätt och hitta alternativa lösningar till de möjligheter och utmaningar vi står inför. Vi behöver kort sagt lyfta oss själva och våra verksamheter till högre nivåer för att fortsätta att vara framgångsrika och hållbara. I den höga komplexitet och förändringstakt vi lever i idag kommer vi bara klara av det tillsammans med andra – ensam är inte stark längre utan tillsammans är stark! Därför är ledarskap och kommunikation en allt mer avgörande aspekt i dagens organisationer, där ledarskap och kommunikation alltid utövas i relation till någon/några i en specifik kontext, lokal såväl som global.

Utifrån dessa nya förutsättningar – vilka kan vara dina nästa utvecklingssteg i rollen som chef eller medarbetare? Vad är du nyfiken på?
Ta chansen och lyssna på hur man kan tänka kring nya synsätt på människa och ledarskap och olika sätt att utveckla ledarskap och kommunikation.

I filmen pratas om ett specifikt utbildningsprogram där Sofie och Jonas finns med i rollen som lärare. Om du vill veta hur du kan bli stöttad utifrån dina eller din verksamhets behov kontakta oss gärna:

Samtal om hur vi kan leda och kommunicera i en snabbt föränderlig värld

Om deltagarna:

Sofie Rydåker har 20 år som ledarskapskonsult. Med flera år verksam utomlands kombinerat med hennes tidigare erfarenheter från mediavärlden, är hon övertyg om att kommunikation och ledarskap är en väsentlig ingrediens för framgång.

Jonas Dahls drivkraft är att tillsammans med andra skapa ett ledarskap som föder nytänkande, tillit och hållbarhet. Genom att expandera perspektiv och utmana föreställningar kan man hitta kreativa lösningar samtidigt som prestation och välbefinnande ökar naturligt.

Stefan Elmstedt är grundare och rektor för certifierad CIO och Certifierad chefsarkitekt. Han är mycket engagerad i utbildningarna och vidareutvecklar hela tiden kursen för att hålla den riktigt aktuell och stödja deltagarna i deras utveckling. Han fungerar även som coach.

Sofie Rydåker
Direct: +46 (0)70-655 39 09
sofie.rydåker@gaialeadership.com
LinkedIn

Jonas Dahl
Direct: +46 (0)70-761 66 01
jonas.dahl@gaialeadership.com
LinkedIn
twitter: jonasdahlsthlm

En kommentar

  1. Jan Boström skriver:

    Ett nära samtal mellan tre autentiska kompetenta personer som öppnar
    en portal för den nyfikne som vill veta mer. Jag tackar för erbjudandet att få del av de tre övriga videos!

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660