Gaia Leadership

Hur leda och kommunicera i en snabbt föränderlig värld?

Ta del av hur man kan tänka kring nya synsätt på människa och ledarskap och olika sätt att leda och kommunicera.

Sofie Rydåker och Jonas Dahl ledarskaps- och organisationskonsulter vid Gaia Leadership i ett samtal med Stefan Elmstedt från Dataföreningen Kompetens.

De senaste 200 åren har världen genomgått en dramatisk förändring som aldrig tidigare skådats. Särskilt stora förändringar har skett inom teknologiska, ekonomiska, demografiska och kognitiva områden – vilket i hög grad påverkar planeten, samhället, organisationerna och oss människor. Denna förändring gör att vi behöver utveckla nya synsätt och hitta alternativa lösningar till de möjligheter och utmaningar vi står inför. Vi behöver kort sagt lyfta oss själva och våra verksamheter till högre nivåer för att fortsätta att vara framgångsrika och hållbara. I den höga komplexitet och förändringstakt vi lever i idag kommer vi bara klara av det tillsammans med andra – ensam är inte stark längre utan tillsammans är stark! Därför är ledarskap och kommunikation en allt mer avgörande aspekt i dagens organisationer, där ledarskap och kommunikation alltid utövas i relation till någon/några i en specifik kontext, lokal såväl som global.

Utifrån dessa nya förutsättningar – vilka kan vara dina nästa utvecklingssteg i rollen som chef eller medarbetare? Vad är du nyfiken på?
Ta chansen och lyssna på hur man kan tänka kring nya synsätt på människa och ledarskap och olika sätt att utveckla ledarskap och kommunikation.

I filmen pratas om ett specifikt utbildningsprogram där Sofie och Jonas finns med i rollen som lärare. Om du vill veta hur du kan bli stöttad utifrån dina eller din verksamhets behov kontakta oss gärna:

Samtal om hur vi kan leda och kommunicera i en snabbt föränderlig värld

Om deltagarna:

Sofie Rydåker har 20 år som ledarskapskonsult. Med flera år verksam utomlands kombinerat med hennes tidigare erfarenheter från mediavärlden, är hon övertyg om att kommunikation och ledarskap är en väsentlig ingrediens för framgång.

Jonas Dahls drivkraft är att tillsammans med andra skapa ett ledarskap som föder nytänkande, tillit och hållbarhet. Genom att expandera perspektiv och utmana föreställningar kan man hitta kreativa lösningar samtidigt som prestation och välbefinnande ökar naturligt.

Stefan Elmstedt är grundare och rektor för certifierad CIO och Certifierad chefsarkitekt. Han är mycket engagerad i utbildningarna och vidareutvecklar hela tiden kursen för att hålla den riktigt aktuell och stödja deltagarna i deras utveckling. Han fungerar även som coach.

Sofie Rydåker
Direct: +46 (0)70-655 39 09
sofie.rydåker@gaialeadership.com
LinkedIn

Jonas Dahl
Direct: +46 (0)70-761 66 01
jonas.dahl@gaialeadership.com
LinkedIn
twitter: jonasdahlsthlm

En kommentar

  1. Jan Boström skriver:

    Ett nära samtal mellan tre autentiska kompetenta personer som öppnar
    en portal för den nyfikne som vill veta mer. Jag tackar för erbjudandet att få del av de tre övriga videos!

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer