Låt oss gemensamt utveckla ledarskapet i det offentliga Sverige

En etablerad tes i forskningen är att det finns ett starkt samband mellan medborgarnas upplevelse av sitt möte med myndigheter och förvaltningar och vilket förtroende som det finns för demokratin i ett land. Något förenklat kan sägas att en väl fungerande offentlig förvaltning är en viktig förutsättning för att uthålligt hävda demokratin.

Olika undersökningar i EU och USA visar att det nu är mindre än hälften av de som är födda efter 1960 som svarar klart ja på frågan om det är väsentligt att leva i en demokrati. Bland unga i USA (16–25 år) anser nästan var fjärde person att demokrati är ett ”dåligt” eller ”mycket dåligt” styrelseskick.

Samtidigt ställs ledarskapet i offentlig sektor, inte minst i vårt land, inför stora utmaningar. Hur ser samspelet ut mellan lokal, regional och nationell nivå ut? Hur nyttjar vi digitaliseringens möjligheter? Hur ska vi klara framtidens sjukvård och utbildningssystem? Hur ser det ledarskap ut som förmår attrahera framtidens ungdomar och studenter? Utmaningarna är många och flera av dess kommer att belysas på 2018 års Offentlig Chef i Uppsala.

Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är ledare i det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med andra spännande ledare.

Årets tema är: ”Det offentliga ledarskapet bortom idag”. Som du ska finna är det ett kvalificerat program där du bland annat får möjlighet att möta Gaia Leaderships Johan Grip samt flera av våra kunder och samarbetspartners. Länk till programmet finner du här.

Gaia Leadership är medarrangör till Offentlig Chef i Uppsala 17-18 januari 2018 och om du är intresserad av att delta, så kan du genom att nyttja Gaia Leaderships rabatt sänka ditt pris. Det gör du genom att ange ”SMART PARTNER GAIA” i rabattkodsfältet i anmälningsformuläret

Micael Mathsson, 
Gaia Leadership

 

 

 

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer

Vill du vara med och bidra till att vi förstår mer om det ledarskap som vi behöver redan i dag för att lösa framtidens frågor?

Vad i det vi gör, eller i de system vi sätter upp för ledarskapet, är främjande och vad är begränsande? Hur använder vi människors potential? Förra veckan var vi i Almedalen för att utforska framtidens ledarskap genom intervjuer med...

Läs mer

2017-07-10 | Ledarskap, Utveckling | 679