Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat:
”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”.

Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och nyfikenhet.

Vi samtalade kring frågor som:
Vad är ett gott medarbetarskap/självledarskap, fanns det några goda exempel?
Vilka är nycklarna för att vi ska kunna åstadkomma detta? Vilket ledarskap krävs?

Det som lyftes i rummet var att ett gott medarbetarskap präglas av ansvarstagande, fram- och påklivning, att kunna kommunicera vad jag vill och vad jag kan bidra med. Diskussionspanelen bestod av tre spännande personer som brinner för- och har gedigen erfarenhet av att utveckla medarbetarskap. Det var Anna Bittner, HR-direktör i Uppsala kommun, Maria Sörby, förvaltningschef på Högskolan i Gävle samt Pia Andersson, enhetschef Löneservice i Uppsala kommun. Harald Klefbom och Johanna Höglund, partners på Gaia, ledde samtalet.

Det som framkom om det ledarskap som ger plats för det goda medarbetarskapet var att det behövs:
• Tillit
• Släppa kontrollen
• Bort från detaljerna
• Öppna upp för att träna och lära
• Visa sårbarhet
• Närvaro och vad man gör med tiden tillsammans
• Ledare som inte kan och vet allt
• Tydlighet i syfte, riktning, mål och ramar
• Förmåga att kanalisera energin
• Effektivitet

Vi talade också om den ömsesidiga dialogen, att vi behöver vara modiga och berätta, att ha modet att prova, att tala om förväntningar på varandra och att skapa utrymme för reflektion både kring det som gått bra och kring det som inte blev som vi tänkt.

Framtidens medarbetarskap kommer att behöva vara mera självständigt eftersom omgivningen förändras så mycket fortare framöver.

Flera deltagare kunde vittna om att alla medarbetare faktiskt vill delta och agera för helheten men att vi i ledningen i praktiken på olika sätt hindrar dem. Några vittnade om att när vi låter bli det och istället uppmuntrar och stimulerar till självständigt agerande så ökar kraften väsentligt i organisationen.

Ledningen behöver tydligt och öppet visa när man själv gör fel och hur man hanterar det på ett positivt sätt och gör det till ett lärande. När detta sker konsekvent och uthålligt så ökar den tillit som behövs mellan ledning och medarbetare för att medarbetarna skall våga pröva nytt och kliva fram för helhetens bästa.

Feedbacken efteråt var ganska entydig. Här är några av deltagarnas kommentarer:
”Bra utbyte av erfarenhet””
”Bra med blandning av olika branscher”
”Så spännande att få del av ledares erfarenheter”
”Plus att få lyssna till och prata med chefer/ledare från andra branscher”
”Bra seminariekoncept, panel, inte så många slides, grupparbete, diskussion”
”Bra tema, högt engagemang, olika aspekter”
”Bra med interaktivitet och diskussioner”

Vill du att Gaia kommer till din stad och håller i ett frukostseminarium?
Kontakta oss på Gaia Leadership genom att skicka ett mejl till: kontakt@gaialeadership.com
 

Foto: Maria Sörby, Högskolan i Gävle, Pia Andersson, Uppsala kommun, Anna Bittner, Uppsala kommun, Harald Klefbom, Gaia Leadership och Johanna Höglund, Gaia Leadership.

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 546

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer