Gaia verklighet samverkan gränslös

2017 – en utmanande verklighet kräver gränslös samverkan

Bara genom gränslös samverkan kan en önskvärd framtid realiseras.

2016 ökade migrationen, terrorismen blev desperat, religiös fundamentalism fick tillvaron att brinna, expansiv populism tog makten i demokratin, vilseledande, desinformation spred förvirring och en växande nationalism blev svaret på globaliseringens framfart.

Vi fick mytomaniska statsledningar som genom att behärska lögnen tog makten från folket. Putin, Erdogan, Assad, Trump. Det karismatiska personliga populistiska ledarskapet slet makten ur händerna på det passiva partipolitiska ledarskapet som sitter fast i sina strukturer och förnekar den nya verkligheten. Ett ledarskap som fastnat i försvaret av ett regelverk som är skapat för en annan tid i en annan verklighet. Politiken blir ett offer för sitt eget begränsade mindset, där makt är viktigare än resultat, undvika att misslyckas är viktigare än att ta risk, historien är viktigare än framtiden och den egna delen är viktigare än helheten.Konsekvensen blir förlorad attraktion hos väljarna samtidigt som ledarskapet går förlorat. Den gränslösa samverkan är obefintlig.

Brexit, nationalismen i Polen och befarade framgångar i kommande val för Le Pen i Frankrike, Wilders i Nederländerna, AfD i Tyskland och SD i Sverige försvagar EU. Partipolitiken i medlemsstaterna försöker återfå väljarstödet genom att anpassa sig till populismens politik – en politik som inte är deras. En insikt, en Gaian*, är att priset blir högt när vi förnekar verkligheten, vi tappar bort den egna värdegrunden. Då blir vi ett offer för den egna censuren alternativt frestad att försöka passa in i den rådande opinionen. Den egna kompassnålen bara snurrar.

*Gaia betyder jorden på grekiska och är också en symbol för helheten).

Vi fick geopolitiska spänningar på många håll i världen och därtill i våra närområden. Krig och hot om krig blev den mörka politikens val av väg. Ett försvagat EU genom att inte se och utmana sina medlemmar mot det värde som EU representerar.

Världsekonomins svaga tillväxt med många europeiska bankers bristande kapitaltäckning (ett uttryck för bristande verklighetskontakt). Finanspolitikens tillkortakommande, som visas när sista kortet minusräntan spelas ut. Frihandelns nederlag genom skrotandet av TTP (Trans-Pacific Partnership) och TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Marknadens oförmåga att ge medelklassen en bättre standard. Politikens oförmåga att minska arbetslösheten för de unga och att lösa integrationen för alla flyktingar. Därtill kommer ökad organiserad brottslighet. Klimathotet som inte har några gränser. Korruptionen som speglar människans lägre jag.

ISIS som lever av att människan inte ser att hon lever i paradiset.Demokratins oförmåga att utkräva ansvarstagande från folket för sitt valda styrelseskick. Folkets bristande ansvarstagande för sin demokrati där hon inte ser sambandet mellan sin egen passivitet och att det är hon som bjuder in de mörka krafterna på arenan. Vi förstår inte att demokrati måste användas som verb och att vi ständigt behöver demokratisera. Demokratin måste erövras hela tiden. Läs gärna Alexandra Pascalidous artikel i DNpå temat.

Medias opportunism. Medias val av format, där politiker får slåss i dueller om hur de ska möta en okänd verklighet i akt och mening att skapa bra TV. Inte en interaktion mellan våra folkvalda som syftar till att finna lösningar på det okända. Det okända som inget partiprogram har svaret på. En vansinnestango av mörka projektioner på sociala medier av hat och lögner har eskalerat bortom yttrandefrihetens gränser.

Ovanstående begränsande, skrämmande verklighet är en utmaning som 2017 bara kan utmanas av den obegränsade människans mindset. På samma sätt som den obegränsade människan är svaret på naturens begränsade resurser finns det ett ljus. Den människa vars mål är att se och identifiera sig med helheten. Den människa som genom sitt ansvarstagande utmanar sin egen kreativitet i akt och mening att bli en del av lösningen.

Nu i denna stormsjö behöver människan kliva upp på däck och ta tag i rodret, bli kapten på sin egen skuta och erövra sitt ledarskap. Om inte så blir hon ett offer för sin egen oro och känsla av maktlöshet. Det karismatiska personliga populistiska ledarskapet måste mötas av ett ledarskap som i helhetens namn väver sina lösningar av insiktens garn och frigör människans obegränsade resurser. Ett strategiskt frigörande ledarskap i företag, myndigheter och institutioner.
I denna utsatthet måste människan navigera utifrån helhetens stjärnbild. Se nuet i perspektiv av framtiden. Detsamma gäller företag, myndigheter, regeringar och institutioner som EU och FN. I helhetens stjärnbild kan vi se vad som förenar oss bortom närliggande motsättningar, vi ser att genom öppenhet och gränslös samverkan så kan vi förebygga att vi fastnar i delens tillkortakommande.
När vi lägger problemen utanför oss slutar det med att vi blir ett offer för omständigheterna. Ett exempel är när vi skyller polisens tillkortakommande på organisationsförändringen och dess ledning istället för att se polisens situation som en spegling av den verklighet som polisen lever i. Lösningen på polisens problem finns i sammanhanget med den helhet som polisen är en del av. Statsrådet Anders Ygemans förmåga att engagera sina statsrådskolleger i upprinnelsen till den miljö som polisen befinner sig i bär en större potential än Rikspolischefens nya strategi att fokusera 14 utpekade områden för sina insatser.

Lösningen finns i interaktionen mellan politiken och myndigheten., mellan polismyndigheten och andra myndigheter, mellan polismyndigheten och medborgarna. Den interaktionen ska leda till en gemensam bild av framtiden. I perspektiv av den framtiden kan ett strategiskt ledarskap föra verksamheten ut ur dagens begränsade strukturer.

Låt oss se interaktionen mellan fyra ledstjärnor helhet, hållbarhet, digitalisering och innovation som en väg att finna lösningar. Låt oss göra dessa substantiv till verb. Då blir de ett Mindset att leva.När vi navigerar i oförmågan till mörkerseende, lägger vi problemen utanför oss, blir vi mörkrädda och ett offer för vår egen rädsla.
I den rädda organisationen upphöjs det begränsade ledarskapet till norm i syfte att undvika misstag och minimera negativa konsekvenser.
Det gäller som ledare att inte blanda ihop sin position med sin mission – att leda och inte att bli ledd.
I det frigörande ledarskapet tillåts att pröva nya lösningar för att maximera möjligheter med våra gemensamma resurser

Nu behövs ledare som Säkerhetspolischefen Anders Thornberg och Arméchefen Karl Engelbrektson som öppnar nuet genom ett obegränsat strategiskt ledarskap. Ett ledarskap som i perspektiv av en önskad framtid ser lösningar. Ett ledarskap som bjuder in alla, utmanar alla, att ta sitt ansvar samtidigt som allas resurser bekräftas som avgörande för att lyckas.

Våra obegränsade resurser aktiveras när vi boardar (går ombord) våra visioner, våra drömmar och samtidigt som vi är i kontakt med vår mission, vår unika förmåga. Låt oss fylla varje minuts tillvaro med vår bästa närvaro då är jag övertygad om att vi kan vi samspela med 2017 års utmanande verklighet. Inte bara det, 2017 års verklighet blir näringen till vårt växande Mindset. Ett Mindset förtätat av nya insikter. Ett Gaia Mindset där alla delar utmanas att ta ansvar för att helheten ska lyckas samtidigt som helheten investerar i delen för att själv utvecklas. Morgondagens skörd bestäms av dagens sådd. Låt oss sätta helhetens frö i vår gemensamma rabatt. Då blir det mer liv i livet.

Jan Boström
Grundare and Executive Business Coach

Mobile, China: +86 186 0210 1421
Mobile, Sweden: +46 70 522 64 22
E-post: jan.bostrom@gaialeadership.com

6 kommentarer

 1. Berne L skriver:

  Hej!
  Aldrig har väl ett offensivt ledarskap behövts så mycket som nu. Vi behöver alla, som Janne, öppna ögonen på vår omgivning. Visa på alternativet till detta post-truth ledarskap som förpestar vår värld just nu. Låt oss stå rakryggade till förmån för det ärliga, obegränsade ledarskapet som i ”öppenhet och gränslös samverkan förebygger att vi fastnar i delens tillkortakommanden” Kan vi samla de som tänker åt samma håll som vi och gadda ihop oss? Med de digitala medierna har helt nya möjligheter uppstått. Samma medier som utnyttjas av de mörka krafterna. Kan vi bidra till att kasta ljus in i mörkret?
  Kan vi ta ett initiativ?
  Tack för inspirationen Janne!
  /Berne

 2. Jan Boström skriver:

  Tack Berne,
  Vi ser och vill samma sak!
  Låt oss skapa en movement!
  Janne

 3. Mats Hellström skriver:

  Viktig text att ta till sig och ta på allvar i vars och ens vardag!
  Mats Hellström

 4. Johanna Höglund skriver:

  Så viktigt, så komplext och på samma gång så förlösande enkelt. Om ledarskap och samverkan får bygga på tillit och om vi i vår tillit vågar vara sårbara i motsatt till perfekta och allvetande kan vi tillsammans bygga en annan värld en den vi idag verkar och lever i.
  Låt oss fortsätta leva och visa ett tillitsfullt ledarskap och vårt behov av att samverka! Tack Jan för att du alltid visar oss en möjlighetens väg framåt.

 5. Lage Bergström skriver:

  Hej Jan! Det är tag sedan jag lämnade ledarskaps- och organisationskonsultvärlden, så jag reagerar lite på ditt språk som jag tycker innehåller lite för mycket slagord/klichéer från den världen. Men jag tycker innehållet är intressant och om jag med mina ord försöker tolka och sammanfatta det du skriver, så uppfattar jag att du menar:
  – att de etablerade makthavarna i politik och näringsliv har fastnat i tankesystem och strategier som inte längre fungerar för att hantera de utmaningar som vi står inför de kommande åren,
  – att de här utmaningarna är så komplexa att det nu handlar om att ”finna lösningar på det okända” (och det säger du utan att ens nämna miljö- och klimathoten…),
  – att vi idag har ett antal skrikhalsar i olika delar av världen som påstår sig ha svar på de komplexa utmaningarna och som lyckas få många människors stöd i mer eller mindre demokratiska val – och har skaffat sig maktpositioner.
  Jag uppfattar att du anger en slags tredje väg, ”den obegränsade människans mindset”, och att du ser framför dig en ny ”rörelse” där man samarbetar för att söka lösningar framåt, utifrån de fyra ledstjärnor du anger. Det är en rörelse som i så fall måste driva ett tvåfrontskrig: mot de etablerade makthavarna men också mot skrikhalsarna/populisterna.
  Vill jag vara med i en sådan rörelse? Ja. Men när jag själv tänker på de här frågorna så blir jag väldigt upptagen av alla hinder jag kan se. Jag har svårt att dras med i den entusiasm som du ger uttryck för. Men jag antar/hoppas att du bär med dig upplevelser av den ”obegränsade människans mindset” som ger dig en trygghet och övertygelse om styrkan i den här vägen framåt. Det är också så jag tycker att ”rörelsen” måste initieras om den ska ha någon chans att nå framgång – genom att ge människor och grupper upplevelser av att förändring är möjlig, att hindren kan övervinnas.

 6. Eva Gianko skriver:

  God Fortsättning på 2017!
  Två meningar:
  ”Låt oss se interaktionen mellan fyra ledstjärnor helhet, hållbarhet, digitalisering och innovation som en väg att finna lösningar.” Samt ”Låt oss göra dessa substantiv till verb” är mycket viktiga bland allt det andra viktiga. Tar med mig det. Tack.

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660