Gaia Leaderships partner Ulla-Carin Giertz har avlidit

Gaia Leaderships partner Ulla-Carin Giertz har avlidit efter en längre tids sjukdom.
I februari i år firade hon sin 75-årsdag. Ulla-Carin har under en följd av år gjort betydelsefulla insatser hos Gaia Leaderships uppdragsgivare. Hon har varit en uppskattad vän och viktig kraftkälla för alla oss inom Gaia Leadership. Ulla-Carin Giertz steg in i Gaia Leadership vid en ålder då andra fokuserar på pensionärsliv. Hennes mångåriga erfarenhet från ledningsarbete i bl.a. Regeringskansliet, Generaltullstyrelsen och Kammarkollegiet gav en utmärkt avstamp för hennes insatser inom ledar- och ledningsutveckling hos Gaia Leaderships kunder.
Ulla-Carin Giertz var en synnerligen livskraftig och nyfiken person. I februari 2014 berättade Ulla-Carin Giertz i en intervju med Gaia Leaderships Claes Thorson om sin syn på livet och hur hon ville bidra till andras framgång. (Klicka för att se videon.)
 

Intervju med Ulla-Carin Giertz av Claes Thorson, Gaia Leadership.

 

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer