Gaia Leadership central partner i eventet HR600

Varje människa är en ledare! Kan det verkligen vara så? Idag den 17 maj har vi på Gaia Leadership glädjen att möta ett par hundra nyckelpersoner inom HR i svenskt näringsliv i eventet HR600. Här kommer vi i dialog med ett stort antal HR-personer att prata om, undersöka och dela erfarenheter kring just det, att varje människa är en ledare.

När vi säger att varje människa är en ledare betyder det att vi är övertygade om att när individer får växa, utvecklas och nyttja hela sitt register så blir det avgörande för helhetens tillväxt, utveckling och resultat. Helheten i sin tur behöver ge förutsättningar och stötta individen för att hen ska kunna växa och utvecklas. Detta samskapande ser vi som långsiktigt hållbar framgång.

Individer som fullt ut lockar fram ledarskapandet ur sig själv och andra väcker kreativitet och tar fram det bästa ur människor.

I Gaia Leadership tror vi på människans obegränsade kraft.

Detta leder oss till HR. I bilden ovan låter vi stjärnan vara symbolen för HR:s betydelse för att organisationen ska nå sina mål och sin vision. HR har nyckeln till hur man kan förlösa organisationens stora kraftkälla, dvs. individerna – ledarna. HR har en avgörande roll i helhetens förnyelse, HR vet hur man tänder stjärnan hos alla i organisationen.

Oavsett om man kallar HR human resoursces, head of people, people and performance, human relations, eller personalavdelning så kan vi tillsammans stärka HR i sin aktiva, centrala och strategiska roll i verksamheten. I Gaia Leadership har vi strukturerade metoder och verktyg för att få det vi talar om att hända i praktiken.

Ett exempel på uppdrag är Gaia Leaderships samarbete med en myndighet där myndighetens HR-funktion och konsult från Gaia Leadership tillsammans skapat ett program i ledarskap för medarbetare. Samarbetet omfattar hela processen, från analys av behov, design, genomförande och uppföljning.
Programmet baseras på t ex Simon Sineks teori om varför (Theory of Why), personlig utveckling och grupputveckling samt vad det betyder att verkligen ta sitt fulla ledarskap. Deltagarna har fått reflektera och på djupet satt sig in i och identifierat verksamhetens långsiktiga mål och vision. De har också – utifrån identifierade utmaningar för att nå mål och vision – formulerat tydliga handlingsplaner (erbjudanden) till organisationen med utgångspunkt i egen passion, kunskap, förmåga och erfarenhet. Vad vill jag ta ansvar för i syfte att nå våra mål?

Deltagarna har också fått fördjupa sig i vilken egen förändring som är nödvändig för att lyckas. Vad behöver jag förändra, sluta med eller börja med för att lyckas?

Vill du veta mer om de extraordinära resultat och effekter som uppnåtts kring detta?

Välkommen att kontakta Per Stålhem, partner, Gaia Leadership:
per.stalhem@gaialeadership.com
Mobil: +46 70-622 13 09

I eventet HR600 möter deltagarna följande konsulter:
Per Stålhem
Åsa Severed
Eva Ohlsson
Fredrik Lindblad
Krister Jönsson

 

2 kommentarer

 1. Åsa Severed skriver:

  Många möten med fantastisk energi! Jag känner mig så glad över att fått möjlighet att träffa nya spännande människor och få dela utmaningar och synsätt. Den kraft och klokskap jag mött här ger inspiration och framtidstro! Alla är en ledare.

  Åsa Severed
  Gaia Leadership

 2. Fredrik Lindblad skriver:

  Riktigt spännande seminarier och framför allt intressanta och lärorika möten med engagerade HR-chefer/HR-direktörer.

  Fredrik Lindblad
  Gaia Leadership

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer