Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå!

Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i relation till organisationens behov. Per Stålhem, partner på Gaia Leadership har utbildat några av sina kollegor i verktyget. I dagarna har de blivit certifierade.

Gaia Leaderships 360+ bygger på principen att varje människa är en ledare, inte chef – men ledare.
Med utgångspunkt i organisationens helhetsperspektiv reflekterar fokuspersonen kring sina beteenden och effekterna av dessa. Genom ökad medvetenhet hos varje individ om sina styrkor och hur dessa ännu tydligare kan ställas i organisationens tjänst. På det sättet frigörs ännu mer potential hos individen som därmed genererar högre resultat.

Det här verktyget är användbart utifrån ett flertal perspektiv, som t.ex:
∙ Individuell chefs- och ledarutveckling
∙ En del av ett ledarutvecklingsprogram
∙ Årlig uppföljning
∙ Stöd till individuella utvecklingsdialoger
∙ Feedbackinstrument
∙ Underlag för individuell coaching
∙ Mäta förändring i ledarskap över tid
∙ Stöd till individ att arbeta med sin personliga utveckling
∙ Stöd för kollektivt kompetensutvecklingsbehov
∙ Verktyg att identifiera verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Genom en omfattande certifieringsprocess har vi säkerställt kompetensen hos våra konsulter så att de kan medverka till en process som stödjer både fokusperson och dennes organisation i en förflyttning till en ny nivå.

Hur ser behovet ut i din organisation? Vill du veta mer om 360+ – verktyget? Per och hans certifierade kollegor ser fram emot att göra Gaia Leadership 360+ tillsammans med dig och din organisation.

Kontakta oss på Gaia Leadership genom att skicka ett mejl till: kontakt@gaialeadership.com
 

Foto: Jenny Nyström, Catharina Vigren Naili, Carl Bure, Per Stålhem, Johanna Höglund, Lars Lagerstedt, Harald Klefbom, Sofie Rydåker. 
Främre raden; Elisabeth Ahremark, Sandra Rosén Larsson, Margareta Edén Smaali, Catharina Axling och Åsa Severed.

Theresa Hultgren,
Gaia Leadership

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer