Frukost om Kommunikativt ledarskap

Inlägg av: Claes Thorson, Partner

”Kommunikativt ledarskap – en kundfrukost 26 nov 2013 på Gaia Leadership om att påverka och låta sig påverkas. Kolla in en kort sammanfattning av seminariet om kommunikativt ledarskap med Gaia Leaderships Lennart Koskinen och Claes Thorson. Klicka här för att se en sammanfattning (ca 3 min).”

Videoklipp från dagens möte: Youtube
Presentationen från dagens frukost:    Frukost26nov

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer