En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?

Omvärldens allt snabbare förändringshastighet skapar ett förändringstryck för såväl organisation som ledarskap och medarbetare. Framtidens oförutsägbarhet skapar oro eller osäkerhet hos individen. Forskning visar att oförutsägbarhet är en mental faktor som minskar vår kapacitet att tänka klart och bidra med nya lösningar. Hur gör jag mig mer resilient för att bättre hantera det oförutsägbara? Oförutsägbarhet gör även medarbetare mindre inspirerade och engagerade. Samtidigt vet vi att medarbetare som går från att vara ’nöjd’ till ’inspirerad’ av jobbet är två gånger mer produktiv. Så hur värnas kreativitet och engagemang när medarbetarna är under trycket av en oförutsägbar omvärld i ständig förändring? Vad kan göras utifrån ledarrollen? Snabb förändringstakt ändrar även kraven på organisationens struktur att kunna följa med i utvecklingen. Hur rustas organisationen redan idag för att skapa ett partnerskap med framtiden och ta vara på dess möjligheter?

Om detta och mer kommer det öppna samtalet handla om som går av stapeln i Almedalen 3 jul, 2017 kl. 13:30 – 14:30 i sal D24, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Medverkande är Daniel Lindén, Kairos Future och Kent Persson, Heimstaden samt Lars Lagerstedt och Mia Öhrn från Gaia Leadership. Nedan kan ni se och höra dem själva introducera.

Vi ses i Almedalen!

Nyfiken på att veta mer?
Kontakta gärna oss!

Mia Öhrn
Mobil: +46 70 836 42 00
E-post: mia.ohrn@gaialeadership.com

Lars Lagerstedt
Mobil: +46 70-471 66 04
E-post: lars.lagerstedt@gaialeadership.com

 

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer