En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?

Omvärldens allt snabbare förändringshastighet skapar ett förändringstryck för såväl organisation som ledarskap och medarbetare. Framtidens oförutsägbarhet skapar oro eller osäkerhet hos individen. Forskning visar att oförutsägbarhet är en mental faktor som minskar vår kapacitet att tänka klart och bidra med nya lösningar. Hur gör jag mig mer resilient för att bättre hantera det oförutsägbara? Oförutsägbarhet gör även medarbetare mindre inspirerade och engagerade. Samtidigt vet vi att medarbetare som går från att vara ’nöjd’ till ’inspirerad’ av jobbet är två gånger mer produktiv. Så hur värnas kreativitet och engagemang när medarbetarna är under trycket av en oförutsägbar omvärld i ständig förändring? Vad kan göras utifrån ledarrollen? Snabb förändringstakt ändrar även kraven på organisationens struktur att kunna följa med i utvecklingen. Hur rustas organisationen redan idag för att skapa ett partnerskap med framtiden och ta vara på dess möjligheter?

Om detta och mer kommer det öppna samtalet handla om som går av stapeln i Almedalen 3 jul, 2017 kl. 13:30 – 14:30 i sal D24, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Medverkande är Daniel Lindén, Kairos Future och Kent Persson, Heimstaden samt Lars Lagerstedt och Mia Öhrn från Gaia Leadership. Nedan kan ni se och höra dem själva introducera.

Vi ses i Almedalen!

Nyfiken på att veta mer?
Kontakta gärna oss!

Mia Öhrn
Mobil: +46 70 836 42 00
E-post: mia.ohrn@gaialeadership.com

Lars Lagerstedt
Mobil: +46 70-471 66 04
E-post: lars.lagerstedt@gaialeadership.com

 

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 546

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer