En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?

Omvärldens allt snabbare förändringshastighet skapar ett förändringstryck för såväl organisation som ledarskap och medarbetare. Framtidens oförutsägbarhet skapar oro eller osäkerhet hos individen. Forskning visar att oförutsägbarhet är en mental faktor som minskar vår kapacitet att tänka klart och bidra med nya lösningar. Hur gör jag mig mer resilient för att bättre hantera det oförutsägbara? Oförutsägbarhet gör även medarbetare mindre inspirerade och engagerade. Samtidigt vet vi att medarbetare som går från att vara ’nöjd’ till ’inspirerad’ av jobbet är två gånger mer produktiv. Så hur värnas kreativitet och engagemang när medarbetarna är under trycket av en oförutsägbar omvärld i ständig förändring? Vad kan göras utifrån ledarrollen? Snabb förändringstakt ändrar även kraven på organisationens struktur att kunna följa med i utvecklingen. Hur rustas organisationen redan idag för att skapa ett partnerskap med framtiden och ta vara på dess möjligheter?

Om detta och mer kommer det öppna samtalet handla om som går av stapeln i Almedalen 3 jul, 2017 kl. 13:30 – 14:30 i sal D24, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Medverkande är Daniel Lindén, Kairos Future och Kent Persson, Heimstaden samt Lars Lagerstedt och Mia Öhrn från Gaia Leadership. Nedan kan ni se och höra dem själva introducera.

Vi ses i Almedalen!

Nyfiken på att veta mer?
Kontakta gärna oss!

Mia Öhrn
Mobil: +46 70 836 42 00
E-post: mia.ohrn@gaialeadership.com

Lars Lagerstedt
Mobil: +46 70-471 66 04
E-post: lars.lagerstedt@gaialeadership.com

 

Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag,...

Läs mer

184 mil av tillit

Hösten 2015 sprang jag genom Iran. Jag gjorde det för jag ville ha en värld av tillit, i motsats till den värld av rädsla som jag ser i nyheter och i många människors agerande. Min löpning genom Iran blev en...

Läs mer

2017-06-09 | Almedalen, Ledarskap, Tillit förändrar | 273

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt på arbetsplatsen som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Hur rustar...

Läs mer