Förändring i ett 180-graders perspektiv

Förändring kan komma inifrån – i form av nya idéer, innovationer, utveckling och förbättringar. Vi använder organisationens kreativa kraft utifrån vårt syfte, mission och vision – en riktning inifrån och ut, en pil av kraft riktad från kärnan av det vi står för ut mot omvärlden och marknaden. Vi mår bra, är i skapande och känner och oss autonoma.

Förändringen kan också komma utifrån – i form av omvärldsförändringar, händelser, regleringar och ny lagstiftning. Vi använder organisationens resurser för att förändra vår verksamhet, justera sättet vi agerar på och anpassa oss till förändringen. Inte sällan är känslan att vi känner oss drabbade, styrda och kanske kontrollerade – en pil av kraft som riktas in mot vår kärna.

I maj 2018 inträder EUs allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Blir det en förändringskraft inifrån din organisation eller utifrån?

Den 18 maj deltar jag på ett Kentor Talks under rubriken GDPR-bara möjligheter! Var? På Hilton Stockholm Slussen. Tillsammans med Kentor, Datainspektionen, Klarna och Avanza utforskar vi GDPR och förändringsledning utifrån olika perspektiv – en eftermiddag med lärande och inspiration!

Varmt välkomna!

Torbjörn Skymning
Partner, Gaia Leadership

Mobil: +46 (0)73-506 58 81
Epost: torbjorn.skymning@gaialeadership.com

 

Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag,...

Läs mer

184 mil av tillit

Hösten 2015 sprang jag genom Iran. Jag gjorde det för jag ville ha en värld av tillit, i motsats till den värld av rädsla som jag ser i nyheter och i många människors agerande. Min löpning genom Iran blev en...

Läs mer

2017-06-09 | Almedalen, Ledarskap, Tillit förändrar | 269

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt på arbetsplatsen som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Hur rustar...

Läs mer

En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?

Omvärldens allt snabbare förändringshastighet skapar ett förändringstryck för såväl organisation som ledarskap och medarbetare. Framtidens oförutsägbarhet skapar oro eller osäkerhet hos individen. Forskning visar att oförutsägbarhet är en mental faktor som minskar vår kapacitet att tänka klart och bidra...

Läs mer

2017-06-01 | Almedalen, Förändring, Ledarskap, Utveckling | 165