Förändring i ett 180-graders perspektiv

Förändring kan komma inifrån – i form av nya idéer, innovationer, utveckling och förbättringar. Vi använder organisationens kreativa kraft utifrån vårt syfte, mission och vision – en riktning inifrån och ut, en pil av kraft riktad från kärnan av det vi står för ut mot omvärlden och marknaden. Vi mår bra, är i skapande och känner och oss autonoma.

Förändringen kan också komma utifrån – i form av omvärldsförändringar, händelser, regleringar och ny lagstiftning. Vi använder organisationens resurser för att förändra vår verksamhet, justera sättet vi agerar på och anpassa oss till förändringen. Inte sällan är känslan att vi känner oss drabbade, styrda och kanske kontrollerade – en pil av kraft som riktas in mot vår kärna.

I maj 2018 inträder EUs allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Blir det en förändringskraft inifrån din organisation eller utifrån?

Den 18 maj deltar jag på ett Kentor Talks under rubriken GDPR-bara möjligheter! Var? På Hilton Stockholm Slussen. Tillsammans med Kentor, Datainspektionen, Klarna och Avanza utforskar vi GDPR och förändringsledning utifrån olika perspektiv – en eftermiddag med lärande och inspiration!

Varmt välkomna!

Torbjörn Skymning
Partner, Gaia Leadership

Mobil: +46 (0)73-506 58 81
Epost: torbjorn.skymning@gaialeadership.com

 

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer