Är du en agil ledare? Kerstin Lilje Brink i Magasinet WTC

”Det är centralt att ledaren kan ta emot både positiv och utvecklande feedback. Det innebär att motstå frestelsen att ständigt försvara sig och istället fokusera på att lära, bli bättre och utvecklas. En bra ledare frågar efter andras synpunkter och idéer om verksamheten, men också om sig själv.”

Kerstin Lilje Brink, Gaia Leadership, delar med sig i ny artikel i Magasinet WTC, där förklarar vad det innebär att som företag anamma ett agilt ledarskap och ger en rad tips i ämnet.

Läs hela artikeln här:
Är du en agil ledare? Magasinet WTC

Kerstin Lilje Brink är partner på Gaia Leadership och konsult inom organisations- och ledarutveckling.
Vill du veta mer?
Kerstin Lilje Brink, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)709 49 38 80
Epost: kerstin.liljebrinck@gaialeadership.com

 

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer