Digital Transformation

Digitalisering ger så otroligt många intressanta möjligheter att affärsutveckla, det är bara fantasin som sätter begränsningar. Ledarskapet är viktigt för att åstadkomma Transformation på riktigt genom både ledarskap och teknik. Några tekniska begränsningarna finns inte längre, med moderna verktyg kan allt bli möjligt.

Kanske hade du inte möjlighet att medverka på KentorTalks om Digital Transformation, nu har du möjlighet att bli inspirerad och ta del av idéer som vi kan hjälpas åt att ta vidare, så att vi går från ord till handling.

Vi och vår samarbetsparter Kentor kan hjälpa er med både tekniken och människorna, kreativiteten och genomförandet. Med små genomtänkta steg kan man snabbt komma igång.

Vilket blir ert första steg? Varför vänta?
 

Ditt ledarskap på den digitala resan, Johan Grip

Hela programmet innehöll följande inslag:

Fredrik Arbman – Introduktion
Marie Andervin – Att leda Digital Transformation
Johnny Nilsen – Praktikfall: VING
Fredrik Ellsäter – Praktikfall: DriveNow
Johan Grip – Ditt ledarskap på den digitala resan

Filmen i sin helhet hittar du här

Låt oss gemensamt utveckla ledarskapet i det offentliga Sverige

En etablerad tes i forskningen är att det finns ett starkt samband mellan medborgarnas upplevelse av sitt möte med myndigheter och förvaltningar och vilket förtroende som det finns för demokratin i ett land. Något förenklat kan sägas att en...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer

Vill du vara med och bidra till att vi förstår mer om det ledarskap som vi behöver redan i dag för att lösa framtidens frågor?

Vad i det vi gör, eller i de system vi sätter upp för ledarskapet, är främjande och vad är begränsande? Hur använder vi människors potential? Förra veckan var vi i Almedalen för att utforska framtidens ledarskap genom intervjuer med...

Läs mer

2017-07-10 | Ledarskap, Utveckling | 679