Coaching ger bestående resultat

Dagens frukost gick i coachingens tecken. Coaching är ett verktyg som idag blivit en självklar del i utvecklingen som ledare. Att ökad självinsikt leder till bättre resultat visar flera forskningsrapporter och den bidrar till ökad tillit hos både individen och omgivningen.

Den ökade komplexiteten i samhället ger oss nya utmaningar som ledare och har gjort att ett coachande förhållningssätt där chefen ser resurserna i varje medarbetare och kollega på riktigt blivit än viktigare.

Grundbultar i ett coachande förhållningssätt är att:

– Se resurserna i varje individ
– Öppna frågor ersätter råd och egna svar
– Skapa tillit – en nyckelfaktor

Se gärna filmen och intervjun med Ursula Tengelin. Ursula Tengelin har lång erfarenhet som ledare och VD inom näringslivet, senast Generalsekreterare för Cancerfonden. Certifierad Coach på ACC nivå:

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer