Coaching ger bestående resultat

Dagens frukost gick i coachingens tecken. Coaching är ett verktyg som idag blivit en självklar del i utvecklingen som ledare. Att ökad självinsikt leder till bättre resultat visar flera forskningsrapporter och den bidrar till ökad tillit hos både individen och omgivningen.

Den ökade komplexiteten i samhället ger oss nya utmaningar som ledare och har gjort att ett coachande förhållningssätt där chefen ser resurserna i varje medarbetare och kollega på riktigt blivit än viktigare.

Grundbultar i ett coachande förhållningssätt är att:

– Se resurserna i varje individ
– Öppna frågor ersätter råd och egna svar
– Skapa tillit – en nyckelfaktor

Se gärna filmen och intervjun med Ursula Tengelin. Ursula Tengelin har lång erfarenhet som ledare och VD inom näringslivet, senast Generalsekreterare för Cancerfonden. Certifierad Coach på ACC nivå:

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660