Coaching framgångsrika

Coaching tar framgångsrika ledare ett steg längre

I dagens komplexa och föränderliga värld räcker det inte med rå och medfödd talang för att bli en framgångsrik ledare. Idag vill många ta nästa steg genom medveten träning och investering i personlig utveckling. I den kontexten är coachning en både starkt bidragande och kostnadseffektiv metod.

Coaching är en målstyrd process som stödjer dig när du vill uppnå dina mål snabbare och mer effektivt än vad du skulle klara på egen hand. Genom frågor och självupptäckt blir du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål, din framgång.

Historiskt användes coachning av individer som ansåg att de fått en för stor kostym. Idag eftersöks coachning framförallt av ledare som vill ligga i framkant. Detta går hand i hand med dagens moderna ledarmotivationsforskning som visar på vikten av självkännedom för att kunna leda andra.

Många ser dessutom värdet av att utveckla den inre emotionella och mentala mognad som är grunden till förmågan att skapa lust, nyfikenhet, mod, och stolthet. Helt avgörande kvalitéer för att tackla nya utmaningar på ett agilt*, värdeskapande och hållbart sätt.

I ett framgångsrikt ledarskap behövs mängder med färdigheter. Effektfull kommunikation, förmåga att utveckla andra/team, samordna/bygga relationer, inspirera genom egen handling och riktning samt att göra vad som krävs för att förändra kultur, struktur och samspelet däremellan. Många kunder uppskattar just kombinationen av coachning och färdighetsutveckling i samspel med våra erfarna coacher/konsulter.

På Gaia Leadership har vi förståelsen för utmaningarna dagens ledare möter. Vi är våra kunders katalysatorer för nytänkande, stöd och uppmuntran på vägen. Samtidigt har vi våra egna erfarenheter som ledare och chefer inom näringsliv och offentlig sektor och lärdomar från möten med tusentals chefer årligen. Hos oss får du support att se när och var du tänker och agerar avvikande från målet. Du får också stöd att övervinna motstånd och hinder i de förändringar du ställs inför eller själv initierar.

Om du vill investera i din personliga utveckling och förflytta dig till nästa nivå är vi din givna partner!
Hos oss samspelar utveckling av individ och verksamhet – för att nå exceptionella resultat!

Gaia Leadership

Mer om coaching Mer om coaching

* Med Agilt Ledarskap menar vi förmågan att agera flexibelt och effektivt i samverkan, utveckla kreativa lösningar på komplexa problem.
Läs mer på Agilt ledarskap

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer