Coaching framgångsrika

Coaching tar framgångsrika ledare ett steg längre

I dagens komplexa och föränderliga värld räcker det inte med rå och medfödd talang för att bli en framgångsrik ledare. Idag vill många ta nästa steg genom medveten träning och investering i personlig utveckling. I den kontexten är coachning en både starkt bidragande och kostnadseffektiv metod.

Coaching är en målstyrd process som stödjer dig när du vill uppnå dina mål snabbare och mer effektivt än vad du skulle klara på egen hand. Genom frågor och självupptäckt blir du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål, din framgång.

Historiskt användes coachning av individer som ansåg att de fått en för stor kostym. Idag eftersöks coachning framförallt av ledare som vill ligga i framkant. Detta går hand i hand med dagens moderna ledarmotivationsforskning som visar på vikten av självkännedom för att kunna leda andra.

Många ser dessutom värdet av att utveckla den inre emotionella och mentala mognad som är grunden till förmågan att skapa lust, nyfikenhet, mod, och stolthet. Helt avgörande kvalitéer för att tackla nya utmaningar på ett agilt*, värdeskapande och hållbart sätt.

I ett framgångsrikt ledarskap behövs mängder med färdigheter. Effektfull kommunikation, förmåga att utveckla andra/team, samordna/bygga relationer, inspirera genom egen handling och riktning samt att göra vad som krävs för att förändra kultur, struktur och samspelet däremellan. Många kunder uppskattar just kombinationen av coachning och färdighetsutveckling i samspel med våra erfarna coacher/konsulter.

På Gaia Leadership har vi förståelsen för utmaningarna dagens ledare möter. Vi är våra kunders katalysatorer för nytänkande, stöd och uppmuntran på vägen. Samtidigt har vi våra egna erfarenheter som ledare och chefer inom näringsliv och offentlig sektor och lärdomar från möten med tusentals chefer årligen. Hos oss får du support att se när och var du tänker och agerar avvikande från målet. Du får också stöd att övervinna motstånd och hinder i de förändringar du ställs inför eller själv initierar.

Om du vill investera i din personliga utveckling och förflytta dig till nästa nivå är vi din givna partner!
Hos oss samspelar utveckling av individ och verksamhet – för att nå exceptionella resultat!

Gaia Leadership

Mer om coaching Mer om coaching

* Med Agilt Ledarskap menar vi förmågan att agera flexibelt och effektivt i samverkan, utveckla kreativa lösningar på komplexa problem.
Läs mer på Agilt ledarskap

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660