Arkiv för kategori Hållbart ledarskap

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Är du en agil ledare? Kerstin Lilje Brink i Magasinet WTC

”Det är centralt att ledaren kan ta emot både positiv och utvecklande feedback. Det innebär att motstå frestelsen att ständigt försvara sig och istället fokusera på att lära, bli bättre och utvecklas. En bra ledare frågar efter andras synpunkter...

Läs mer

Ny artikel: Vikten av medkänsla i ledarskap

Vikten av medkänsla i ledarskap är ämnet som är i fokus för artikel i VD Tidningen där Jonas Dahl från Gaia Leadership uttalar sig: ”Vi delar hellre med oss av kunskap som handlar om hur vi lyckats än om...

Läs mer

Vårmingel igår – Earth Day idag

Intressanta ledare på Vårmingel Igår hade Gaia Leadership ett Vårmingel för att fira in våren och idag är det Earth Day. Det blev många möten mellan de spännande ledare som var på plats. Temat var att så ett frö...

Läs mer

Svenskarna bör kliva ner från läktaren

Idag skriver Jan Boström, grundare och partner på Gaia Leadership en artikel i Svenska dagbladet. Den handlar om hur vi i Sverige har ett ansvar för att helheten EU ska lyckas med flera svåra utmaningar. Idag tycks både politiker,...

Läs mer

Att leva sin idé

Alla bär vi en dröm om hur vi vill leva vårt liv. Innerst inne vet vi, men vågar vi se den drömmen? Är vi beredda att leva och kämpa för de idéerna? Kanske är det enklare att göra som...

Läs mer

Ledarutveckling som berör hos Medis 5

Anna Wilhelmsson, konsult på Gaia Leadership blev under våren inbjuden till Medis 5 för att bidra med mer kunskap och tillämpning av ledarskap som bygger på Gaia Leadership motto ”Varje människa är en ledare.” Under februari till och med...

Läs mer

Vårmingel – transformera nya erfarenheter till nya insikter

Den 17 april hade vi vårmingel på Gaia Leadership, Johan Grip hälsade välkomna med följande ord: Vi är väldigt glada och känner stor tacksamhet för att ni vill komma till oss och fira in våren (en vår som vi...

Läs mer

Ledarskap i projekt – utmaning & möjlighet

Lyckade projekt lockar fram teamets hela kapacitet, lust och kreativitet samt säkerställer en organisations framgång. För att skapa enastående resultat och nå uppsatta mål behöver en organisation effektiva projekt och projektteam. Då krävs projektledare som • har god självkännedom...

Läs mer