Arkiv för kategori Coaching

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer

Midlife upgrade – hur gammal är en talang?

Att leva är att vara i ständig förnyelse och utveckling. Till skillnad från att bara vara vid liv. Just detta med levandet har en tendens att göra sig särskilt påmint när en närmar sig livets mitt – den där...

Läs mer
Coaching framgångsrika

Coaching tar framgångsrika ledare ett steg längre

I dagens komplexa och föränderliga värld räcker det inte med rå och medfödd talang för att bli en framgångsrik ledare. Idag vill många ta nästa steg genom medveten träning och investering i personlig utveckling. I den kontexten är coachning...

Läs mer

2016-06-03 | Coaching, Ledarskap

Mentor

Alla kan vara någons hjälte – Mentor

Under tisdagens partnerfrukost med Mentor berättade Generalsekreterare Karin Jordås stolt och övertygande om betydelsen av alla de insatser som Mentors partners och mentorer gör för ungdomar i Sverige. Vi var många som blev berörda över de skildringar om hur...

Läs mer

2016-03-09 | Coaching

Catharina Axling ledarskapskonsult

Tillsammans gör vi skillnad

Sedan ca 20 år tillbaka arbetar jag med utveckling av individer och organisationer. Det är ett privilegium att få göra det och följa var och ens förändringsresa. Tidigare i mitt yrkesverksamma liv arbetade jag med belöningsstrukturer och förmåner.  I...

Läs mer

Ledarutveckling som berör hos Medis 5

Anna Wilhelmsson, konsult på Gaia Leadership blev under våren inbjuden till Medis 5 för att bidra med mer kunskap och tillämpning av ledarskap som bygger på Gaia Leadership motto ”Varje människa är en ledare.” Under februari till och med...

Läs mer

Vårmingel – transformera nya erfarenheter till nya insikter

Den 17 april hade vi vårmingel på Gaia Leadership, Johan Grip hälsade välkomna med följande ord: Vi är väldigt glada och känner stor tacksamhet för att ni vill komma till oss och fira in våren (en vår som vi...

Läs mer

Coaching ger bestående resultat

Dagens frukost gick i coachingens tecken. Coaching är ett verktyg som idag blivit en självklar del i utvecklingen som ledare. Att ökad självinsikt leder till bättre resultat visar flera forskningsrapporter och den bidrar till ökad tillit hos både individen...

Läs mer

2014-09-09 | Coaching, Ledarskap