Åsa Severed tf. VD för Gaia Leadership, från den 15 november

Pressmeddelande
2016-11-15

Åsa har bland annat ledarerfarenhet som Managing Director för TV 4 Sverige och Managing Director för Elanders i Sverige och Polen. Hon har en teoretisk bakgrund som civilingenjör samt en MBA från Oxford Brook University.

Johan Grip, Gaia Leaderships VD under sju framgångsrika år kommer att vara föräldraledig och har bestämt sig för att efter ledigheten fortsätta som partner och konsult inom bolaget med starkt fokus på marknadsföring och försäljning samt vidareutveckling av bolagets erbjudande.

Åsa Severed, ny t.f. VD på Gaia Leadership om nyheten:

– Jag tackade ja till det här uppdraget av flera skäl. Jag brinner för att utveckla företag och organisationer. Jag kan bidra med erfarenheter från tidigare VD roller med bolag i stark förändring. Mitt fokus kommer att ligga på att vi tillsammans förnyar och utvecklar Gaia Leadership. Vi är i en stark expansion vilket sätter prov på nuvarande struktur och organisation, säger Åsa Severed.

Johan Grip, avgående VD om att byta roll inom Gaia Leadership:

– Det har alltid känts som en stor förmån att företräda Gaia Leadership i VD rollen och jag är otroligt glad och tacksam över de intensiva sju åren som gått. Vi har haft en stark expansion både i Sverige och internationellt. Vi har genom starka partnerskap med våra kunder lyckats få alla våra affärsområden att växa. Min uppfattning är att vi är långt ifrån vår fulla potential, den åsikten kommer jag driva vidare som konsult och ägare. Även framåt ser jag en stark och nära samverkan med bolagets kommande VD.

En utskriftsvänlig version av Pressrelease 20161115 Åsa Severed tf VD för Gaia Leadership

För mer information, kontakta;

Åsa Severed              t.f. VD                                                                 070-926 81 03
Johan Grip                frånträdande VD                                                 070-815 99 05
Christer Malm          Styrelseordförande                                              070-375 08 24

Om Gaia Leadership:

Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå genom ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, strategi- och affärsutveckling, kommunikation.

Gaia Leadership grundades 1999 och består idag av närmare 60 konsulter i Sverige, Finland, Storbritannien och Kina. Vi har alla olika bakgrunder som ledare från både privat och offentlig sektor, ÖB, VD:ar  i stora som mindre företagsledningar som Ericsson, Telia, SBAB, mm men vi har alla en sak gemensamt: Vår idé om ledarskapet – att varje människa är en ledare.

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer