Arbetslivskvalitet

Kärlek på jobbet för god arbetslivskvalitet

Gillade du förra veckans artikeln om arbetslivskvalitet hos motivation.se, i så fall ska du läsa del 2. Den handlar om vikten av att känna sig behövd och delaktig på arbetsplatsen. Men svarar också på frågan: Kan kärlek kan vara en del av kulturen på ett företag?

Denna artiklar utvecklar några av de tio frågor som är viktiga för ökad arbetslivskvalitet. Läs gärna den första om du inte redan har gjort det. Del 1.

”Arbetet blir mer meningsfullt och mindre slitsamt. På sätt och vis sammanfattar detta sista kriterium alla de övriga, men påverkar dem också i en positiv riktning. Kärlek är mer än erotik, även om sådan också är trevlig, men är alltid en energikälla och kraft av närmast kosmiska dimensioner. Den behöver vi alla mer av.” Läs gärna artikeln i sin helhet här:

Lennart Koskinen som skrivit båda artiklarna är partner på Gaia Leadership med fokus på frågor om etik, ledarskap, CSR och personlig utveckling. Tidigare är han känd som etikforskaren och radioprästen som blev biskop för både Visby stift och hela utlandskyrkan. Under många år också efterfrågad föreläsare, författare och inte minst som ledarskapskonsult.

Vill du kontakta Lennart Koskinen så maila på:  lennart.koskinen@gaialeadership.com

Gaia Leadership stödjer verksamheter att hitta fungerande samspel mellan det hårda och det mjuka – mellan struktur och kultur. Vår erfarenhet är att uthålliga resultat skapas när verksamhetens struktur stödjer och stöds av en stark och väl förankrad kultur. Alltför ofta saknas koppling mellan vackra ord och formuleringar och sättet att driva verksamheten. Vi vet att kultur och struktur måste vara i balans för att en organisation ska vara framgångsrik. Individen, kulturen, processerna och organisationen, behöver utgöra en stark helhet för att en organisation ska växa och utvecklas.

Inte sällan möter vi en uppfattning som bygger på att det är individens uppgift att stödja gruppens framgång. Vi menar att det framgångsrika teamet även lever idén om gruppens uppgift att stödja individen. Gruppen lyckas inte om inte individerna är framgångsrika och vice versa.

Behovet av ett effektivt arbete växer fram ur de komplexa utmaningar som dagens organisationer står inför. När komplexiteten ökar krävs en kultur i gruppen som präglas av helhetstänkande, resultatfokus, offensivitet och prestigelöshet. För att lyckas måste varje individ ha självkännedom och kunna hantera och utnyttja sina drivkrafter.

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660