Arbetslivskvalitet

Kärlek på jobbet för god arbetslivskvalitet

Gillade du förra veckans artikeln om arbetslivskvalitet hos motivation.se, i så fall ska du läsa del 2. Den handlar om vikten av att känna sig behövd och delaktig på arbetsplatsen. Men svarar också på frågan: Kan kärlek kan vara en del av kulturen på ett företag?

Denna artiklar utvecklar några av de tio frågor som är viktiga för ökad arbetslivskvalitet. Läs gärna den första om du inte redan har gjort det. Del 1.

”Arbetet blir mer meningsfullt och mindre slitsamt. På sätt och vis sammanfattar detta sista kriterium alla de övriga, men påverkar dem också i en positiv riktning. Kärlek är mer än erotik, även om sådan också är trevlig, men är alltid en energikälla och kraft av närmast kosmiska dimensioner. Den behöver vi alla mer av.” Läs gärna artikeln i sin helhet här:

Lennart Koskinen som skrivit båda artiklarna är partner på Gaia Leadership med fokus på frågor om etik, ledarskap, CSR och personlig utveckling. Tidigare är han känd som etikforskaren och radioprästen som blev biskop för både Visby stift och hela utlandskyrkan. Under många år också efterfrågad föreläsare, författare och inte minst som ledarskapskonsult.

Vill du kontakta Lennart Koskinen så maila på:  lennart.koskinen@gaialeadership.com

Gaia Leadership stödjer verksamheter att hitta fungerande samspel mellan det hårda och det mjuka – mellan struktur och kultur. Vår erfarenhet är att uthålliga resultat skapas när verksamhetens struktur stödjer och stöds av en stark och väl förankrad kultur. Alltför ofta saknas koppling mellan vackra ord och formuleringar och sättet att driva verksamheten. Vi vet att kultur och struktur måste vara i balans för att en organisation ska vara framgångsrik. Individen, kulturen, processerna och organisationen, behöver utgöra en stark helhet för att en organisation ska växa och utvecklas.

Inte sällan möter vi en uppfattning som bygger på att det är individens uppgift att stödja gruppens framgång. Vi menar att det framgångsrika teamet även lever idén om gruppens uppgift att stödja individen. Gruppen lyckas inte om inte individerna är framgångsrika och vice versa.

Behovet av ett effektivt arbete växer fram ur de komplexa utmaningar som dagens organisationer står inför. När komplexiteten ökar krävs en kultur i gruppen som präglas av helhetstänkande, resultatfokus, offensivitet och prestigelöshet. För att lyckas måste varje individ ha självkännedom och kunna hantera och utnyttja sina drivkrafter.

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer