arbetslivskvalitet

10 frågor om arbetslivskvalitet

Idag publiceras första artikeln av två som beskriver vad arbetslivskvalitet är hos motivation.se. ”Synen på arbetet som ett nödvändigt ont speglar värderingar från det gamla industrisamhället. Arbetar gör man för lönens skull, och är man arbetslös får man ingen lön. Därför måste man arbeta. Och jobbar man så gäller det att få ut så mycket lön och andra förmåner för så liten insats som möjligt.”

Artikeln beskriver de tio mest frekventa frågor som är viktiga för ökad arbetslivskvalitet i de olika uppdrag Lennart Koskinen haft genom åren. De presenteras i form av frågor man själv kan ställa sig om sitt arbete och sin arbetsplats, men kan också fungera som en checklista för den som själv är arbetsgivare. Hur står det till på min egen arbetsplats?

Lennart Koskinen som skrivit artikeln är partner på Gaia Leadership med fokus på frågor om etik, ledarskap, CSR och personlig utveckling. Tidigare är han känd som etikforskaren och radioprästen som blev biskop för både Visby stift och hela utlandskyrkan. Under många år också efterfrågad föreläsare, författare och inte minst som ledarskapskonsult.

Vill du kontakta Lennart Koskinen så maila på:  lennart.koskinen@gaialeadership.com
Läs gärna artikeln i sin helhet här:arbetlivskv

10 frågor

10 frågor

Låt oss gemensamt utveckla ledarskapet i det offentliga Sverige

En etablerad tes i forskningen är att det finns ett starkt samband mellan medborgarnas upplevelse av sitt möte med myndigheter och förvaltningar och vilket förtroende som det finns för demokratin i ett land. Något förenklat kan sägas att en...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer

Vill du vara med och bidra till att vi förstår mer om det ledarskap som vi behöver redan i dag för att lösa framtidens frågor?

Vad i det vi gör, eller i de system vi sätter upp för ledarskapet, är främjande och vad är begränsande? Hur använder vi människors potential? Förra veckan var vi i Almedalen för att utforska framtidens ledarskap genom intervjuer med...

Läs mer

2017-07-10 | Ledarskap, Utveckling | 679