arbetslivskvalitet

10 frågor om arbetslivskvalitet

Idag publiceras första artikeln av två som beskriver vad arbetslivskvalitet är hos motivation.se. ”Synen på arbetet som ett nödvändigt ont speglar värderingar från det gamla industrisamhället. Arbetar gör man för lönens skull, och är man arbetslös får man ingen lön. Därför måste man arbeta. Och jobbar man så gäller det att få ut så mycket lön och andra förmåner för så liten insats som möjligt.”

Artikeln beskriver de tio mest frekventa frågor som är viktiga för ökad arbetslivskvalitet i de olika uppdrag Lennart Koskinen haft genom åren. De presenteras i form av frågor man själv kan ställa sig om sitt arbete och sin arbetsplats, men kan också fungera som en checklista för den som själv är arbetsgivare. Hur står det till på min egen arbetsplats?

Lennart Koskinen som skrivit artikeln är partner på Gaia Leadership med fokus på frågor om etik, ledarskap, CSR och personlig utveckling. Tidigare är han känd som etikforskaren och radioprästen som blev biskop för både Visby stift och hela utlandskyrkan. Under många år också efterfrågad föreläsare, författare och inte minst som ledarskapskonsult.

Vill du kontakta Lennart Koskinen så maila på:  lennart.koskinen@gaialeadership.com
Läs gärna artikeln i sin helhet här:arbetlivskv

10 frågor

10 frågor

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660