UGL

Hur kan gruppens dynamik skapa enastående resultat? UGL – utveckling av grupp och ledare, är en kurs som ger svar på denna grundläggande fråga om effektivitet i grupper och ledarskap. Genom konkreta upplevelser, där alla i kursgruppen bidrar, utvecklas förståelse på djupet för hur gruppdynamik och grupprocesser påverkar allt som sker omkring oss och hur vi hanterar detta. Du får ökad självinsikt och personlig utveckling.

Anmälan

Innehåll

Kursveckan ger individen en möjlighet till ökad självinsikt och bättre förutsättningar för personlig utveckling. Utbildningen har ett tydligt konceptupplägg där fokus växlar mellan deltagaren som individ, gruppen och ledarskapet i gruppen. Utbildningen genomförs med människor som inte har träffats tidigare, vilket ger goda möjligheter till en dynamisk utbildning. Deltagarna arbetar med uppgifter enskilt och i grupp och får tid att samtala om upplevelserna efter genomförda uppgifter samt dra slutsatser för egen del om olika tankar, känslor och beteenden som uppgiften resulterade i. Ju större engagemang från varje kursdeltagare desto större utbyte av kursen för varje individ. Gaia Leadership jobbar med den utvecklade och reviderade UGL 2008 där de allra senaste resultaten från forskning kring gruppdynamik, grupprocesser och ledarskap används. Våra handledare är certifierade av Försvarshögskolan och varje kurs leds av två certifierade handledare.

Fakta

Nästa programstart:
Starter varje vecka i Stockholm, kontakta oss för mer information.

Ansökan och anmälan:
För att få lärprocesser på rätt nivå och bra dynamik i deltagargruppen ställs höga krav på dig som deltagare, därför använder vi ett ansökningsförfarande.

Målgrupp:
Kursen riktar sig i första hand till ledare och medarbetare som är intresserade av ledarskaps-, grupp och individutveckling och som vill utvecklas i sin roll.

Omfattning:
Kursen genomförs under 5 dagar, både dag & kvällstid på internat.

Pris:
18.500 kr samt internatkostnad som tillkommer (helpension) ex moms.
Kontakta oss för en offert och ev. företagsinternt upplägg!

 

Mål

Hur påverkar individers och ledares beteenden gruppen och hur inverkar det på gruppens resultat. Under fem dagar får deltagarna träna på ledarskap, ge och ta feedback, kommunicera tydligt, konflikthantering och se en grupps utveckling i olika faser. UGL kursens mål är att deltagarna ska få ökad förmåga i att:

 • Kunna se olika stadier i en grupps utveckling och ens eget beteende i relation till detta
 • Se olika ledarstilar och hur de påverkar gruppen
 • Förstå värderingars betydelse i relationer och ledarskap
 • Kunna kommunicera direkt och tydligt
 • Hantera och förstå konflikter
 • Kunna ge och ta feedback
 • Förstå känslors inverkan på individ och gruppnivå
 • Arbeta med reflektion individuellt och i grupp

Genom programmet ökar du din förmåga att:

 • Kunna se olika stadier i en grupps utveckling och ens eget beteende i relation till detta
 • Se olika ledarstilar och hur de påverkar gruppen
 • Förstå värderingars betydelse i relationer och ledarskap
 • Kunna kommunicera direkt och tydligt
 • Hantera och förstå konflikter
 • Kunna ge och ta feedback
 • Förstå känslors inverkan på individ och gruppnivå
 • Arbeta med reflektion individuellt och i grupp

Sagt om

”En UGL-utbildning optimerar samarbetet i arbetsgruppen och ger dig som ledare eller medarbetare ovärderliga verktyg. I förlängningen ger det förstås ökad lönsamhet i verksamheten och ett harmoniskt arbetsklimat.”

Kontakt

Vi ser fram emot att höra från dig.

academy@gaialeadership.se
eller ring 08-459 77 80

Pdf

Anmälningsformulär

För att säkerställa att programmet du valt matchar dina behov gör vi alltid en individuell bedömning av din bakgrund utifrån Gaia Leaderships antagningskrav samt stämmer av dina personliga förutsättningar och mål, via telefon eller i ett personligt möte. I anslutning till det får du sedan ett antagningsbesked.

Övriga frågor eller information

Visa allmänna villkor för utbildningar vid Gaia Leadership

Betalningsvillkor

Avgiften ska vara betald till programstart. Ni garanteras den plats antagningsbeskedet avser under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle. Anmälningsavgiften är förverkad och skall inbetalas till Gaia Leadership utan dröjsmål.

Avanmälan

Vid avbokning 30 dagar innan start ingen debitering. 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning därefter debiteras 100%. Ni har givetvis möjlighet att ersätta er plats med en annan kollega.

Övrigt

Gaia Leadership förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag. Gaia Leadership förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagare som inte har godkänd närvaro vid tiden för certifiering måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat.
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får användas under och efter avslutade program inom Gaia Leadership skyddade nätverk för kommunikation och uppföljning.

Ansvarsbegränsning

Gaia Leadership är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Gaia Leaderships kontroll. Gaia Leadership är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Gaia Leadership är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Gaia Leadership har varit normalt aktsam.

Godkänn villkor*

Ja, accepterar att anmälan är bindande och godkänner Gaia Leadership allmänna villkor för anmälan