Ledarprogram för högre chefer i statlig förvaltning

Ett ledarskapsprogram där du möter andra spännande och engagerade ledare i svensk stadsförvaltning som delar din dröm om att utveckla ledarskapet till en förebild såväl nationellt som internationellt. Sammantaget ställs den svenska statsförvaltningen inför nya utmaningar som omfattar frågor kopplat till demokrati, legalitet, effektivitet/resursnyttjande och inte minst mötet med medborgaren. Att leda i svensk statsförvaltning är därmed att leda i en komplex miljö med höga förändringskrav. Det är också att leda i en politisk miljö samt i medias strålkastarljus där kraven på transparens är utomordentligt höga.

Anmälan

Innehåll

Ledarprogram för högre chefer i statlig förvaltning. Ett ledarprogram där du möter andra spännande och engagerade ledare i svensk statsförvaltning som delar din dröm om att utveckla ledarskapet i statsförvaltningen till en förebild såväl nationellt som internationellt.

Det svenska samhället står inför nya utmaningar. Det finns en bred samsyn om att hävda välfärdssamhällets giltighet. Nationalstatens roll har emellertid i flera avseende förändrats. Ett viktigt skäl till detta är globaliseringen, ett annat är de migrationsströmmar världen upplever idag, ett tredje är det fria flödet av kapital, ett ytterligare är att delar av regelverk, lagar, förordningar o.s.v. beslutas och tillämpas på en överstatlig nivå.

Sammantaget ställs den svenska statsförvaltningen inför nya utmaningar som omfattar frågor kopplat till demokrati, legalitet, effektivitet/resursnyttjande och inte minst mötet med medborgaren. Att leda i svensk statsförvaltning är därmed att leda i en komplex miljö med höga förändringskrav. Det är också att leda i en politisk miljö samt i medias strålkastarljus där kraven på transparens är utomordentligt höga.

Programmet är specialutformat utifrån den speciella kontext som gäller för Dig som är verksam i statsförvaltningen. Du får del av Gaia Leaderships långa erfarenhet av kvalificerade uppdrag i statsförvaltningen och från andra sektorer liksom av de senaste rönen från forskningsfronten. Du möter erfarna och inspirerande handledare och gästföreläsare.

Fakta

Nästa programstart:
Meddelas här inom kort.

Ansökan och anmälan:
10-14 deltagare. För att få lärprocesser på rätt nivå och bra dynamik i deltagargruppen ställs höga krav på dig som deltagare, därför använder vi ett ansökningsförfarande. Detta leder till att du möter individer i programmet som är lika motiverade som du själv.

Målgrupp:
Höga ledare i statsförvaltningen (i normalfallet direktrapporterande till GD eller motsvarande). Alternativt personer som uttalat är på väg till en sådan position.

Omfattning:
Totalt 13 dagar. 3 individuella coachtillfällen som en del av programmet. 2 handledare samt kvalificerade externa gäster. 5 seminarier. Seminarierna genomförs på en kursgård i Stockholmsregionen.

Pris:
113.000 ex moms. Resor, kost och logi tbekostas av respektive deltagare, moms tillkommer.

Mål

Syftet med programmet är att öka verkningsgraden på ditt ledarskap, så att du i än högre grad tillvaratar dina befintliga resurser genom att skapa nya förutsättningar för din och din verksamhets framgång.

Gaia Leadership har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med ledare på högsta nivå i svensk statsförvaltning och andra sektorer. Vi har därtill erfarenhet av omfattande förändringsprocesser samt coaching av ledare och medarbetare på samtliga nivåer inom statsförvaltningen. Det har gett oss djupa insikter om utmaningarna samt ledarskapets möjligheter att bidra till den svenska statsförvaltningens fortsatta framgång.

Det är bakgrunden till att vi nu bestämt oss för att erbjuda ett öppet utvecklingsprogram för höga chefer i statsförvaltningen.
Det här är utvecklingsprogrammet för dig som:

  • nyfiket och utforskande vill göra en resa med dig själv och tillsammans med andra kvalificerade ledare,
  • vill vara med att utveckla och förnya ledarskapet inom svensk statsförvaltning,
  • ser den statliga förvaltningens stora betydelse för hela det svenska samhällets utveckling,
  • ser betydelsen av det stora engagemang som finns hos de flesta medarbetarna och som också ser vikten av att dessa drivkrafter samspelar med helhetens mål,
  • söker kunskap om ett ledarskap som tar sin utgångspunkt i forskningens absoluta framkant och erfarenheter från framgångsrika ledare och organisationer såväl i statsförvaltning som andra sektorer.

Sagt om

”Gaia Leaderships program hade en höjd och ett djup som utmanade mig både som människa och ledare.”

Petra Otterblad Olausson, Projektdirektör Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, tidigare avdelningsdirektör Socialstyrelsen

”Gaia Leadership har en tydlig ledningsfilosofi, en tro på samarbetets betydelse, individens och gruppens potential, som skapar förutsättningar för resultat genom beteendeförändringar och verklig verksamhetsplanering.”

Thomas Hagman, Stabschef, medlem av Arbetsförmedlingens ledningsgrupp

”Gaia Leadership har genom sin kombination av kunskap om ledarskap och förståelse för statsförvaltningen bidragit till att våra chefer utvecklats i hur man leder i en komplex miljö genom att coacha oss i vår förändring.”

Anders Sjelvgren, Avdelningschef, Boverket

Programledare

Om Magdalena Örtendahl Melin

Magdalena Örtendahl Melin

Magdalena Örtendahl Melin coachar högre chefer i statlig förvaltning i ledarprogram

Jag har en gedigen erfarenhet av ledningsarbete i internationella organisationer, både som ledare och konsult. Genom åren har jag haft ledande befattningar inom global försäljning och marknadsföring i stora organisationer som Ericsson och TradeDoubler samt i mindre verksamheter så som Kungliga Dramaten och NCS Colour. Jag har min bakgrund i medie- och kommunikation som jag byggt på med en MBA i General Management på Handelshögskolan i Stockholm.

Jag är partner på Gaia Leadership sedan 2011 och har sedan starten ägnat mycket av mitt konsultarbete åt svenska myndigheter och institutioner. Jag driver idag vårt samarbete med en av Sveriges viktigaste finansiella institutioner samt arbetar med ledarutvecklingsprogram inom flera statliga myndigheter och stora multinationella företag. Mitt verksamhetsområde spänner över förändringsprocesser, verksamhets- och ledarutveckling samt individuell coaching.

Jag vill vara med och bidra i den förändring och utveckling som statsförvaltningen nu är inne i. Det är tydligt att offentlig förvaltning står inför många nya och spännande utmaningar. Jag är övertygad om att ledarskapet kommer att bli en viktig faktor för framgången.

 

Om Micael Mathsson

Micael Mathsson, Styrelseledamot

Micael Mathsson coachar högre chefer i statlig förvaltning i ledarprogram

Mitt liv har präglats av ledarskap i olika former – som idrottsledare, från mitt arbete med miljöpolitik inom Regeringskansliet under 80-talet och som utvecklingschef inom HSB under 90-talet. Jag har en bred erfarenhet från styrelsearbete i såväl näringsliv, offentlig förvaltning som idéburen verksamhet. Jag trivs i rollen som pedagog och undervisade i många år bl.a. på IHM Business School.

1999 grundade jag Gaia Leadership och jag arbetar idag som coach till ledare samt med stöd till chefer och verksamheter i omfattande förändringsprocesser. Jag har arbetat med ett 30-tal myndighetsledningar och med 1000-tals chefer i offentlig förvaltning och arbetar för närvarande med två av vårt lands viktigaste offentliga institutioner.

Statsförvaltningen står inför nya utmaningar som omfattar frågor kopplat till demokrati, legalitet, effektivitet och inte minst mötet med medborgaren. Att leda i svensk statsförvaltning är därmed att leda i en komplex miljö med höga förändringskrav. Det är också att leda i en politisk miljö samt i medias strålkastarljus där kraven på transparens är utomordentligt höga. Jag brinner för att bidra till att ledarskapet i svenskt myndighetsväsende även i framtiden ska vara en spjutspets.

Jag vill backa upp ledare att koppla ihop verksamhetens mål och strategier med individens egen drivkraft. Jag är övertygad om att det är i denna skärningspunkt som uthålligt framgångsrika resultat skapas.

 

Om Eva Ohlsson

Eva Ohlsson, Styrelseledamot

Eva Ohlsson, Styrelseledamot

Jag har förmånen att sedan 15 år stödja myndighetsledningar och höga chefer i att förverkliga viktiga ambitioner och skapa hög samhällsnytta genom att få hög utväxling av sitt ledarskap. Mitt hjärta har alltid klappat särskilt varmt för nationell och internationell samhällsutveckling, med början i juridik och internationell samverkan och konfliktlösning på Europarådet, via forskning och akademisk ledning på Stockholms universitet med särskilt fokus på ledarskap, och att därefter leda konsultorganisationer i näringslivet inom fastighets-, entreprenad- och informationssektorn.

Därefter har jag på heltid satt fokus på ledarskap och att hjälpa ledare utveckla genomförandekraften och resultatet i sina organisationer med hjälp av såväl struktur som kultur och ledarskap. Jag har lång erfarenhet av strategiarbete och förnyelseprocesser, att utveckla ledningsfunktionen i verksamheter, av ledningsgruppsutveckling och personlig ledarutveckling som coaching. Jag har arbetat med ett femtiotal myndigheter och engageras idag av många ledande organisationer inom offentlig sektor såväl skräddarsytt som i olika program, t.ex. Regeringskansliets utvecklingsprogram för överdirektörer och länsråd. En stor del av min verksamhet innebär också att stödja chefer för verksamheter inom innovativa, snabbrörliga marknadsområden eller internationella organisationer av olika slag vilket ger en bred referensbas när genomförandekraft och verkningsgrad skapas.

Den offentliga sektorn behöver ett ledarskap på toppnivå för att kunna möta den verklighet som råder idag och i morgon. Att få privilegiet att leda en myndighet är ett av Sveriges mest spännande, utvecklande men också utmanande och komplexa jobb. Statsförvaltningen håller hög klass i Sverige men vi kan också få ut mer nytta och värde av våra samlade resurser genom skickligt ledarskap. Jag känner ett starkt engagemang i att bidra till att skapa ett extraordinärt ledarskap som lyfter Sverige till högsta nivå och skapar ett bestående värde för samhället.

Gästföreläsare

En viktig del av programmet är att möta olika perspektiv på statsförvaltningens ledarutmaningar. Genom att bjuda in kvalificerade samtalspartners kan vi garantera spännande och givande diskussioner.

Nedan finner du några exempel på de gästföreläsare som kommer att delta i programmet:

gastforelasare_statligt_ledarskap

Statligagästföreläsare20162017

Anmälningsformulär

För att säkerställa att programmet du valt matchar dina behov gör vi alltid en individuell bedömning av din bakgrund utifrån Gaia Leaderships antagningskrav samt stämmer av dina personliga förutsättningar och mål, via telefon eller i ett personligt möte. I anslutning till det får du sedan ett antagningsbesked.

Övriga frågor eller information

Visa allmänna villkor för utbildningar vid Gaia Leadership

Betalningsvillkor

Avgiften ska vara betald till programstart. Ni garanteras den plats antagningsbeskedet avser under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle. Anmälningsavgiften är förverkad och skall inbetalas till Gaia Leadership utan dröjsmål.

Avanmälan

Vid avbokning 30 dagar innan start ingen debitering. 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning därefter debiteras 100%. Ni har givetvis möjlighet att ersätta er plats med en annan kollega.

Övrigt

Gaia Leadership förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag. Gaia Leadership förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagare som inte har godkänd närvaro vid tiden för certifiering måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat.
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får användas under och efter avslutade program inom Gaia Leadership skyddade nätverk för kommunikation och uppföljning.

Ansvarsbegränsning

Gaia Leadership är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Gaia Leaderships kontroll. Gaia Leadership är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Gaia Leadership är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Gaia Leadership har varit normalt aktsam.

Godkänn villkor*

Ja, accepterar att anmälan är bindande och godkänner Gaia Leadership allmänna villkor för anmälan