Självledarskap

Offensivt medarbetarskap

Individen utmanas att – oavsett roll - ta ansvar för att verksamheten lyckas samtidigt som verksamheten utmanas att investera i individerna för att lägga grunden för sin framtid. Vi utmanar den förlegade synen om att ledarskap är hierarkiskt och ser varje människa som en ledare som först och främst tar ledarskap över sig själv och därigenom tar ledarskap över sin omgivning. Syftet med programmet är att du ska öka din insikt i, förstå och leva ett modernt ledarskap, öka självkännedom om egna beteenden, värdegrund och egen ledarstil samt att få underlag och motivation för vidare individuell utveckling samt öka effekten av teamarbete på hemmaplan.

Anmälan

InnehållEn organisations förmåga att skapa gott medarbetarskap och värde avgörs av dess förmåga att skapa ledare. Samspelet mellan organisationens vision, syfte och mål och medarbetarskap sätts i fokus. Alla i en verksamhet är medarbetare och har ett ansvar för verksamhetens utveckling, lönsamhet och framgång. Alla har dock olika roller, någon är VD/GD, några är chefer och flertalet har andra roller. Det vi ser som gemensamt är att alla är ledare och med det menar vi att alla tar ansvar för:

 • Sin egen utveckling
 • Verksamhetens utveckling

Genom att se sig själv som en ledare så kan individen:

 • Se sin del i helheten och samspela mellan delen och helheten.
 • Skapa en inre och yttre tillväxt.
 • Stärka relationen mellan chefer och medarbetare
 • Integrera kultur och struktur

Individen utmanas att – oavsett roll – ta ansvar för att verksamheten lyckas samtidigt som verksamheten utmanas att investera i individerna för att lägga grunden för sin framtid. Vi utmanar den förlegade synen om att ledarskap är hierarkiskt och ser varje människa som en ledare som först och främst tar ledarskap över sig själv och därigenom tar ledarskap över sin omgivning.

Fakta

Nästa programstart:
Den 14 september är nästa programstart. Programmet består av 2 dagar den 14-15 sep, 1 dag den 12 okt, 1 dag den 10 nov, samt 1/2 dag den 9 mar 2018.

Målgrupp:
Medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap och skapa resultat på ny nivå för sig och sin verksamhet. Max antal deltagare 15 personer.

Programupplägg:
Programmet omfattar totalt 5 fysiska tillfällen och med vår digitala plattform som ett forum för interaktiva möten, digital samlingsplats samt ytterligare kunskapsinhämtning. Programmet pågår under ca ett halvår i Stockholm och leds av erfarna ledarskapskonsulter.

Pris:
19 900 ex moms. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Mål


Syftet med programmet är att du ska öka din insikt i, förstå och leva ett modernt ledarskap. Öka självkännedom om egna beteenden, värdegrund och egen ledarstil. Och se effekten av det! Få underlag och motivation för vidare individuell utveckling samt öka effekten av teamarbete på hemmaplan..

Genom programmet får du:

 • Skapa tillväxt och värde, såväl personligt som för din verksamhet
 • Aktivt arbeta fram en Personlig handlingsplan
 • Stärka dig själv och dina styrkor
 • Handlingskraft att skapa utveckling
 • Bygga på ditt självförtroende
 • Öka resultatet på sista raden

 

Sagt om

”Det jag burit med mig sedan jag gick programmet förra hösten är först och främst tron på min egen förmåga – jag kan, jag är bra. Men det finns även andra bitar som jag ofta tänker och återkommer till och det är förståelsen för att vi är olika vilket påverkar det vi säger och gör, jag ger mycket feedback till mina kollegor och jag har blivit övertygad om att man kommer längre med ett positivt ledarskap d.v.s. att man använder morot istället för piska. Programmet fick mig att växa väldigt mycket som person och jag önskar att många fler skulle kunna få ta del av det.

”Den personliga handlingsplanen som alla skulle skriva och genomföra fyllde också sitt syfte. Bra att man tvingades bli konkret och faktiskt skriva ner hur man resonerade och tänkte. OCH att dessutom få vara med och bidra med ett förslag till lösning. Tänk om alla kunde bidra med något förbättringsprojekt på det sättet, vilken kraft!”

”Att få tid till reflektion gör att många nya tankar och idéer kommer fram, vilket ger ny energi och glädje i arbetet. För mig personligen var det en väckarklocka, att faktiskt stanna upp och fundera lite över vilken roll man spelar, vart man är på väg, vad man vill framöver.”

Ovanstående är citat från några medarbetare offentlig sektor som gått programmet.

Kontakt

Vi ser fram emot att höra från dig.

Daniel Monthan, daniel.monthan@gaialeadership.com +46 73-933 38 08 eller
Per Stålhem, per.stalhem@gaialeadership.com  +46 70-622 13 09

Pdf

Anmälningsformulär

För att säkerställa att programmet du valt matchar dina behov gör vi alltid en individuell bedömning av din bakgrund utifrån Gaia Leaderships antagningskrav samt stämmer av dina personliga förutsättningar och mål, via telefon eller i ett personligt möte. I anslutning till det får du sedan ett antagningsbesked.

Övriga frågor eller information

Visa allmänna villkor för utbildningar vid Gaia Leadership

Betalningsvillkor

Avgiften ska vara betald till programstart. Ni garanteras den plats antagningsbeskedet avser under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle. Anmälningsavgiften är förverkad och skall inbetalas till Gaia Leadership utan dröjsmål.

Avanmälan

Vid avbokning 30 dagar innan start ingen debitering. 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning därefter debiteras 100%. Ni har givetvis möjlighet att ersätta er plats med en annan kollega.

Övrigt

Gaia Leadership förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag. Gaia Leadership förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagare som inte har godkänd närvaro vid tiden för certifiering måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat.
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får användas under och efter avslutade program inom Gaia Leadership skyddade nätverk för kommunikation och uppföljning.

Ansvarsbegränsning

Gaia Leadership är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Gaia Leaderships kontroll. Gaia Leadership är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Gaia Leadership är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Gaia Leadership har varit normalt aktsam.

Godkänn villkor*

Ja, accepterar att anmälan är bindande och godkänner Gaia Leadership allmänna villkor för anmälan