Managementprogram för högre chefer i Norrland

Med den förändringstakt som vi idag upplever är den gamla idén om att som chef utöva ett ledarskap som bygger på kontroll och kunskapsövertag ineffektiv, och i längden ohållbar. För att möta omvärldens möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling och affärens/verksamhetens vision och […]

Anmälan

Innehåll


Med den förändringstakt som vi idag upplever är den gamla idén om att som chef utöva ett ledarskap som bygger på kontroll och kunskapsövertag ineffektiv, och i längden ohållbar. För att möta omvärldens möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling och affärens/verksamhetens vision och utmaningar i centrum. När individen växer och utvecklas, växer och utvecklas organisationen. Detta ledarskap kallar vi Det Offensiva Ledarskapet.

Syftet med programmet är att öka verkningsgraden på ditt ledarskap, så att du i än högre grad skapar nya förutsättningar för dig och din verksamhets framgång. Vi arbetar med fokus på din vardag och din affärs/verksamhets unika utmaningar och hur du med ett nytt ledarskap ska hantera dessa. Vi använder upplevelsebaserad metodik där teori varvas med praktik, träning och reflektion.

Följande teman ingår i programmet:
• Effekt och resultat; prioriteringar, rationaliseringar och ekonomistyrning
• Kommunikation och marknadsföring
• Ledarskap; bl a aktuell forskning, neuroledarskap, motivationspsykologi och förändringsledning
• Arbetsgivarrollen

Fakta

Målgrupp: Chefer inom näringsliv och offentlig sektor som är nyfikna på att utveckla sitt ledarskap och skapa resultat på en ny nivå.

Programupplägg: Max 14 deltagare. Totalt sex dagar fördelat på tre tillfällen. Innan programstart genomförs en digital enkät samt individuella intervjuer med varje deltagare, för att bl a fånga förväntningarna. Programmet pågår under ca ett halvår i Skellefteå och leds av en erfaren ledarskapskonsult. Under hela programmet har deltagarna tillgång till en digital lärplattform som möjliggör fördjupad inlärning och interaktion mellan deltagarna. Som option finns även möjlighet att erhålla tre individuella coachningar.

Datum: 27–28 nov 2017, 5-6 februari 2018 samt 19-20 mars 2018

Pris: 19 500 kr per deltagare (kostnader för middag och ev. logi tillkommer).

Individuell coachning tre tillfällen: 9 000 kr/deltagare. Alla priser är exklusive moms.

Anmälan: För att få lärprocesser på rätt nivå och bra dynamik i deltagargruppen ställs höga krav på dig som deltagare, därför använder vi ett ansökningsförfarande. Detta leder till att du möter individer i programmet som är lika motiverade som du själv.

Anmälan sker via Gaia Leaderships hemsida: www.gaialeadership.se/academy

Mål

Genom programmet får du:

• Nya insikter om vad som driver prestation och värdeskapande samt bidrar till organisationens konkurrenskraft
• Utifrån ett helhetsperspektiv ökad förmåga att kommunicera, involvera och frigöra energi hos medarbetare
• Nya perspektiv och en utökad verktygslåda för att strategiskt och operativt nå utmanande mål
• Nya insikter och kunskaper för att möta kunder och medborgares krav och behov i en komplex omvärld
• Aktivt nätverksbyggande med andra deltagare för gemensamt lärande såväl under programmet som efter

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta Fredrik Lindblad på tel: +46 70 868 15 35
eller mail: fredrik.lindblad@gaialeadership.com

Vi ser fram emot att höra från dig.

Pdf

Anmälningsformulär

För att säkerställa att programmet du valt matchar dina behov gör vi alltid en individuell bedömning av din bakgrund utifrån Gaia Leaderships antagningskrav samt stämmer av dina personliga förutsättningar och mål, via telefon eller i ett personligt möte. I anslutning till det får du sedan ett antagningsbesked.

Övriga frågor eller information

Visa allmänna villkor för utbildningar vid Gaia Leadership

Betalningsvillkor

Avgiften ska vara betald till programstart. Ni garanteras den plats antagningsbeskedet avser under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle. Anmälningsavgiften är förverkad och skall inbetalas till Gaia Leadership utan dröjsmål.

Avanmälan

Vid avbokning 30 dagar innan start ingen debitering. 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning därefter debiteras 100%. Ni har givetvis möjlighet att ersätta er plats med en annan kollega.

Övrigt

Gaia Leadership förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag. Gaia Leadership förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagare som inte har godkänd närvaro vid tiden för certifiering måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat.
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får användas under och efter avslutade program inom Gaia Leadership skyddade nätverk för kommunikation och uppföljning.

Ansvarsbegränsning

Gaia Leadership är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Gaia Leaderships kontroll. Gaia Leadership är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Gaia Leadership är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Gaia Leadership har varit normalt aktsam.

Godkänn villkor*

Ja, accepterar att anmälan är bindande och godkänner Gaia Leadership allmänna villkor för anmälan